Valga Vallavalitsuse 23.12. erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 23. detsembri 2019 erakorralisel istungil otsustati:

Kinnitada

 • Valga valla hallatava asutuse Karula Hooldemaja kohamaksumus.
 • Õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus Valga valla koolides ja lasteaedades 2020. aastaks.
 • 19.12.2019 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemus Valga Spordihalli kohvikuruumide asukohaga J. Kuperjanovi tn 36, Valga linn üürile andmiseks

Eraldada

 • Taheva Valla Külade Seltsile 397 eurot projekti „Hargla kogukonnaköögi tarvikute soetamine (I osa)" elluviimiseks.
 • MTÜ Karula Muinsuskaitse Seltsile 262 eurot projekti „Karula kihelkonna ajalugu hoidva ja esitleva Karula Mälupanga näituseruumi sisustamine" elluviimiseks.
 • Karula Vabatahtlikule Tuletõrjeseltsile 385 eurot projekti kogukondliku turvalisuse 2018-2020 aasta maakondliku toetusvoorust kahe ujuvpumba soetamise omaosaluse tasumiseks.
 • Munitsipaalvara teenistusele 236 eurot Aia tn 20 remondivahendite soetamiseks.
 • Hargla Koolile katuse remonditöödeks ja IKT vahendite soetuseks 7012 eurot.
 • Valga Muusikakoolile IKT vahendite soetuseks 1390 eurot.
 • Valga Muuseumile raamatukogu remonditöödeks, klienditeenindaja töökoha ümberehituseks ja hoidlaruumi riiulite soetuseks 5816 eurot.
 • AS-ile Valga Vesi projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" omafinantseeringuks 100 000 eurot.

Väljastada

 • Kasutusluba Valga valla Kaagjärve küla Kalda kinnistule (katastritunnus 28901:002:0651) rajatud Kitremaa päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221309467).
 • Kasutusluba Valga valla Koikküla Kooli kinnistule (katastritunnus 77901:001:1020) rajatud kanalisatsiooniehitisele (ehitisregistri kood 220871306).
 • Kasutusluba Valga linnas Pedeli virgestusala 2 kinnistule (katastritunnus 85401:001:0233) rajatud välitreeningväljakule (ehitusregistri kood 221310653).
 • Kasutusluba Valga valla Rebasemõisa küla Tätta kinnistule (katastritunnus 28902:003:0900) püstitatud suvilale (ehitusregistri kood 120672237).
 • Kasutusluba Valga valla Valtina küla Verioja kinnistule (katastritunnus 28902:001:0711) rajatud kanalisatsiooniehitisele (ehitisregistri kood 221264048).

Suunata Valga vallavolikogu istungile

 • Valga valla kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus kinnitamiseks.
 • Valga valla dokumendihaldussüsteemi põhimääruse kinnitamine.