Küttetorustiku ehituse tõttu on suletud mitmed tänavad

Küttetorustike uuendamise tõttu on J. Kuperjanovi tänava E. Enno ja Allika tänava vaheline lõik ajutiselt suletud. 
 
AS Utilitas renoveerib tänavu sügisel Valga linnas kokku 1320 m soojustorustikke. Tööd toimuvad/on toimunud E. Enno, Allika, J. Kuperjanovi, Tähe, Sepa ja Uue tänava piirkonnas. Sel perioodil tuleb ette ka lühiajalisi soojuskatkestusi, kliente teavitatakse katkestustest ette e-kirja teel. Soojuskatkestuste infot avaldatakse samuti ettevõtte kodulehel https://www.utilitas.ee/soojuskatkestused/ esimesel võimalusel, soojuskatkestuste aja selgumisel.
 
Soojustorustike uuendamine on vajalik, et tagada ka edaspidi klientidele kütte ja sooja vee varustuskindlus, kinnitab energiakontserni Utilitas turundus- ja kommunikatsioonijuht Olga Petrova. "Torustikud on amortiseerunud ja asendatakse kaasaegsete eelisoleeritud torudega, et ennetada võimalikke avariisid ja soojusedastuse häireid".
 
Liikluskorralduse muudatused tööde piirkonnas sh ümbersõidud on tähistatud vastava märgistusega. Tänavad, mis trassiuuendustööde tõttu üles kaevatud, korrastatakse peale tööde lõppu (uus asfaltkate). Vaata liiklusskeemi: https://bit.ly/3BK2lWF
 
Töid teostab AS KE Infra. Trassiuuendustööd tervikuna on plaanis lõpetada hiljemalt 2021. aasta lõpuks.