Hääletamistulemuste kindlakstegemine Valga Valla Valimiskomisjonis

Valga Valla Valimiskomisjon teostab teistkordset häältelugemist 18. oktoobril 2021 kell 10.00 Valga Vallavalitsuse II korruse saalis (Puiestee 8, Valga).