Kuidas toimub kodus hääletamine?

Kui valijal ei ole võimalik terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võib taotleda hääletamist kodus.
 
Põhjendatud taotluse aluseks võib olla:
▪️ terviseseisund;
▪️ kõrge iga;
▪️ rasked teeolud;
▪️ transpordivõimaluste puudumine;
▪️ muud põhjused, mis takistavad valijat kodust lahkumast.
 
Kodus hääletamine korraldatakse valimisjaoskonna territooriumil asuvas valija eluruumis ja see toimub valimisnädala reedest pühapäevani ajavahemikus kell 9.00-20.00.
 
Taotlusi kodus hääletamiseks saab veel esitada:
▪️ Laupäeval, 16. oktoobril kell 12.00 – 20.00;
▪️ Pühapäeval, 17. oktoobril kell 09.00 – 14.00.
 
Taotlus tuleb esitada:
▪️ kirjalikult e-posti teel (valimisjaoskond@valga.ee) võipaberkandjal jaoskonnas;
▪️ telefoni teel (5308 6296).
 
Kodus hääletamise taotluses peab olema märgitud:
▪️ valija nimi;
▪️ valija isikukood;
▪️ valija aadress;
▪️ valija sidevahendi number;
▪️ kodus hääletamise põhjus.
 
Rohkem infot veebilehel www.valimised.ee/, teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.