Marina Krotova pälvis Valgamaa teenetemärgi

Valga vallavanem Monika Rogenbaum andis Valgas Priimetsa Kooli aktusel alanud kooliaasta puhul kooli pikaaegsele direktorile Marina Krotovale üle Valgamaa teenetemärgi.

Valga vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul on aastatel 2014–2021 Priimetsa Kooli juhtinud Marina Krotova pikaajalise staažiga pedagoog, kes on kogu oma elu töötanud vaid Priimetsa Koolis. „Marina Krotova on alati olnud avatud hariduselu muutustele ning omab tervikpilti haridusvaldkonnas toimuvast, mis väljendub nii Valga Priimetsa Kooli arengukavas kui õppe- ja kasvatustöös," ütles Rogenbaum. Ta lisas, et Marina Krotova juhtimise üks eesmärk oli, et iga õpilane läbiks õppekava ja omandaks kvaliteetse hariduse. Samuti oli Krotova üks Priimetsa Kooli kolimise eestvedajatest. „Priimetsa kooli kolimist uude majja Valga kesklinnas saab nimetada oluliseks hariduskorralduslikuks kvaliteedihüppeks Valga vallas.", ütles vallavanem.

Marina Krotova puhul tõsteti muuhulgas esile tema juhtimise ajal tehtud suurepäraseid koostööprojekte teiste valla- ja riigiasutustega ning karjäärialaseid projekte koostöös Rajaleidja keskuse, Töötukassa, Valga Gümnaasiumi ja Valgamaa Kutseõppekeskusega.

Krotova juhtimise ajal liitus Valga Priimetsa Kool ka MUKK võrgustikuga (Multikultuursete koolide võrgustik), mis tagab pidevõppe rakendamise ning jagab omavahel mitmekultuurilistes koolides ja lasteaedades olemasolevad häid praktikaid. 2014. aastal tunnistati Valga Priimetsa Kool Samsung Digipöörde kooliuuendusprogrammi võitjaks. Valga Priimetsa Koolis on loodud kaasaaegne õpi- ja õpetamiskeskkond, tänu millele toimis kooli õppetöö edukalt ka distantsõppes koroonaviiruse puhangu ajal.

Marina Krotova alustas Priimetsa Koolis tööd 1986. aastal õpetajana, 2014. aastal sai temast kooli direktor. Direktori ülesandeid täitis Krotova 2021. aasta jaanuarini. 1. septembril 2021 asus Krotova tööle Priimetsa kooli õppejuhina.

Valga Priimetsa Koolis õpib mitmest rahvusest õpilasi, õppetöö on riikliku õppekava alusel nii eesti kui vene keeles. Kooli üheks eesmärgiks on tagada põhikooli lõpetajatel võimalus edukalt jätkata oma õpinguid eesti keeles, vastavalt sisehindamise aruandele ja 2019. aastal korraldatud küsitlusele jätkasid õpinguid teistes haridusasutustes 93.8% Valga Priimetsa Kooli lõpetajatest.