Priimetsa kooli spordihoone ehitus algab veel käesoleval aastal

Valga vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Priimetsa Kooli spordikompleksi rajamiseks, lisaks uue 995,5 m2 suuruse hoone ehitamisele rajab vald muuhulgas külastajate sõidukite tarvis uue parkla ning korrastab ümbritsevat haljastust.

Valga vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul on vajadus spordihoone järele suur ning uut halli hakkavad lisaks Priimetsa Kooli enam kui 320 õpilasele kasutama ka Valga Põhikooli ja Valga Gümnaasiumi õpilased ning  spordiklubid. "Valga Priimetsa Koolile lubati uut spordihoonet juba 2016. aastal, kui otsustati kool ümber kolida kesklinna," ütles vallavanem Rogenbaum, kelle sõnul saab staadion koos hoonega ka uue tribüüni. "Olemasolev tribüün on niivõrd amortiseerunud, et vana korrastamise asemel on mõistlik ehitada uus."

Valga Keskstaadioni ala, kuhu uus hoone rajatakse, jääb Vabaduse, J. Kuperjanovi, E. Enno ja Kungla tänavatest ümbritsetud kvartali keskele. Kinnistu E. Enno 15 kirdenurka sprindi jooksuraja stardi asupaiga juurde rajatava staadionihoone spordisaal täidab ühtlasi koolide võimlafunktsiooni, parklas hakkab kohti olema 20 sõidukile ning vähemalt 40 jalgrattale. Vana tribüünihoone asemele rajatav uus tribüün koosneb staadioninõlval asuvatest pealtvaatajatele mõeldud pingiridadest.

Muinsuskaitsealal asuma hakkav uus spordikompleks hakkab arhitektuuriliselt ühendama kaasaegset ja kaitsealust linnaruumi ühtseks läbilahendatud tervikuks, ehitatav hoone jääb tänavaruumi suhtes varju ja on vaadeldav peamiselt staadioni poolt  Krundi pindala suurus on 23 426 m², hoone ehitusalune pind 984,3 m², avatud brutopind 1647,9 m² ning hoone maht 7350 m³.

Valga vallavalitsus ootab pakkumisi 7. oktoobrini, tehtavad tööd tuleb edukal pakkujal lõpule viia 15 kuu jooksul peale hankelepingu sõlmimist. Eelduslikult enam kui 2 miljonit eurot maksvaid töid rahastab 800 000 euroga ka Haridus- ja Teadusministeerium