SA Taheva Sanatoorium nõukogu kuulutab välja konkursi SA Taheva Sanatoorium juhatuse liikme ametikoha täitmiseks

Juhatuse liikme ülesanneteks on esindada sihtasutust, vastutada finantstegevuse õiguspärasuse ja eesmärgipärasuse, põhikirjas toodud eesmärkide elluviimise eest.

 

Kandideerimise eelduseks on:

-juhtimiskogemus;
-tugev algatus-, analüüsi- ja vastutusvõime;
-hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
-riigikeele valdamine;
-soovitavalt kõrgharidus.

Töökoha asukoht: Taheva, Valga vald

Tööle asumine: esimesel võimalusel


Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat

 

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

-avaldus;
-motivatsioonikiri;
-elulookirjeldus.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 18.03.2018 e-postiga aadressil jyri.konrad@valga.ee

märksõnaga „Juhatuse liige".

 

Täiendav info:
Jüri Konrad, jyri.konrad@valga.ee
523 5515