Valga linna lasteaedade toitlustamisest

Valga Vallavalitsus viis läbi rahvusvahelise riigihanke linnalasteaedadele toitlustusteenuse ostmiseks, kuna leping varasema toitlustajaga lõppes 31. augustil.  Vastav hanketeade avaldati 28. juunil, pakkumuste esitamise tähtaeg oli 28. juulil 2021, vallavanem Monika Rogenbaum allkirjastas uue lepingu 27. augustil, pidades kinni seaduses ette nähtud vaidlustustähtajast, mil lepingut sõlmida ei tohi. Olukorras, kus hange oleks pidanud olema välja kuulutatud pool aastat varem, oli tegu kiireima võimaliku lahendusega 1. septembrist algava teenuse lepinguni jõudmiseks.

Korrektselt läbiviidud riigihanke tulemusel leiti soodsaim pakkuja, kohalik teenuseosutaja Gurmann OÜ. Senini kohvikuna tegutsenud Gurmann OÜ ülesanne oli toitlustajana kõigest paari nädala jooksul muutuda suurköögiks, võtta kasutusele lasteaia näidismenüüd ja pakkuda lastele 500 portsu kolm korda päevas. Paratamatult on suuremahulise teenuse osutamise alustamisega esinenud teatud käivitumisraskusi, kuid vallavalitsus on teenuseosutajaga olnud igapäevases suhtluses ja koos on otsitud  lahendusi ning hüvitusvõimalusi.

Vallavalitsus mõistab mitmete lapsevanemate muret ja töötab igapäevaselt selle nimel, et tagatud oleks Valga linnalasteaedade kvaliteetne ja nõuetekohane toitlustamine. Tänaseks on algsed toidu hulga ja kvaliteedi probleemid lahenenud, lasteaiad annavad iga päev ja iga toidukorra järel teenuseosutajale tagasisidet, samal ajal informeerivad vallavalitsust. Nii toitlustaja, lasteaiad kui ka Valga Vallavalitsus on teinud ja teevad edaspidigi kõik endast oleneva hea ja sujuva toitlustamise saavutamiseks ning lapsevanemad on praeguseks andmas positiivsemat tagasisidet.

Praeguseks on läbi viidud ruumide remonditööde hange, sõlmitud töövõtuleping ja ehitaja tegutseb objektil, et anda toitlustajale nimetatud tähtajaks üle lubatud Walko lasteaia köögiruumid.