Valga Põhikool suunab distantsõppele ka 8. klassid

Foto: Ragnar Vutt
 
Valga Põhikool annab teada, et seoses koroonaviiruse jätkuva suure levikuga Valgamaal ja Valga vallas taotles põhikool Tervisemetilt 8. klasside õpilaste distantsõppele jätmist kuni 3. detsembrini. Erandiks on hariduslike erivajadustega õpilaste klassid.
Jätkuvalt, kuni 26. novembrini, on distantsõppel 1.-4. klassid ja 5.b klass.
Taotlus esitati, kuna kiirtestimise tulemused Valga Põhikooli õpilaste seas näitavad jätkuvalt nakatumiste tõusutrendi. Terviseameti andmetel on nakatunuid Valga Põhikoolis kokku 21, sh õpetajad. Amet on arvamusel, et enamus nakatumisi on toimunud koolis.
Terviseameti poolt edastatava info põhjal on Valgamaa Lõuna regiooni maakondadest kõige suurema nakatumiste arvuga saja tuhande elaniku kohta, kõrgeim on nakatumine vanusegrupis 10-19 eluaastat.
Võttes aluseks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 4 ja haldusmenetluse seaduse § 16 lõike 1 ning eesmärgiga tõkestada SARS-CoV-2 põhjustatava COVID-19 haiguse edasist levikut ning arvestades Valga Põhikooli taotluses kirjeldatud asjaolusid, leidis Terviseamet, et 8. klasside õppetöö korraldamisel kontaktõppe vormis asutuse ruumides on oht õpilaste tervisele.
Kooli juhtkond palub tungivalt distantsõppele määratud klasside õpilastel hoiduda kõikidest koduvälistest lähikontaktidest, mis tähendab, et õpilased ei osale huvitöös ja spordiringides ning ei kohtu sõpradega tänaval.
Koolitöö korralduslikku infot ja teavet toidupakkide tellimise kohta edastatakse distantsõppele määratud klasside õpilastele elektroonilise päeviku keskkonnas. Nii kontaktõppes kui ka distantsõppes toimuvad koolitunnid vastavalt tunniplaanile.
Sellise õppetöö korralduse eesmärk on pidurdada olemasolevate kollete levikut ning uute kollete tekkimist ja massilist nakatumist.