Valga väärikate ülikool alustas taas

29. septembril kogunesid Valga kultuuri- ja huvialakeskusesse Valga väärikate ülikooli õppurid, kes on võtnud südameasjaks uute teadmiste omandamise. Eakamaid õppureid tervitas Valga vallavanem Monika Rogenbaum, kes avaldas heameelt, et algselt Pärnus ja Tartus alustanud väärikate ülikool on taas jõudnud Valka.  „Loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Oluline on seegi, et  vähemalt 75%-l loengutest osalenud õppurid saavad lõpetamisel Tartu Ülikooli tunnistuse, täpselt nagu koolis olema peab.", ütles vallavanem õppuritele jõudu soovides.

Valga väärikate ülikooli avaaktusel esines loenguga „Väärika riigi väärikas hoolekanne - omavalitsuse võimalused kodanike heaolu suurendamisel" Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, kes andis ülevaate hoolekande valdkonnast, Eesti sotsiaalkaitse taustast ja üldistest põhimõtetest. Samuti tõi Jüri Kõre näiteid sotsiaalkaitse kulutuste struktuuri kohta riigiti, võrdluses Euroopa Liidu keskmisega ja Eesti- siseselt. Kui kulutused tervishoidu on head tasemel, siis suurima erinevusena jääme maha töötute tööhõive korraldamisel ja eluasemetega kindlustamisel.   

20. oktoobril kell 13 toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses liikluskoolitus vähekaitstud liiklejatele. Koolituse viib läbi Transpordiameti lepingupartner Sõidukoolituse OÜ.

Lisaks kohapeal toimuvatele loengutele pakub Tartu Ülikool kõikidele väärikatele üle Eesti veebiseminare Zoomi keskkonnas, mida on võimalik ka järele vaadata. Täpsem info veebiseminaride kohta avaldatakse septembri lõpus väärikate ülikooli kodulehel https://www.ut.ee/et/vaarikate-ulikool.

Kõik, kes soovivad sellel õppeaastal osaleda Valga väärikate ülikooli loengutel palun anda sellest teada hiljemalt 31. oktoobriks e-posti aadressile marika.muru@valga.ee või telefonile 5304 9805. Registreerumiseks vajalik info: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, kontakttelefon ja/või e-posti aadress.