« Tagasi

Valga vald korraldab rahuloluküsitluse

Hea Valga valla elanik või külaline!

Valga vald korraldab rahuloluküsitluse. Küsitluse eesmärgiks on hinnata seni tehtut ning anda võimalus kaasa rääkida, kuidas muuta Valga valla elukeskkond paremaks. Ootame kaasamõtlemist selles, millised on olulised lahendamist vajavad probleemid ja milliseid tegevusi peaksime lähiaastatel ellu viima.

Kehtivad arengudokumendid on leitavad SIIT: https://www.valga.ee/arengukavad
Vastamiseks on kuus valla arengut puudutavat küsimust (ja isikuandmed).
Küsitluse käigus kogutud andmeid kasutatakse ainult Valga valla arengueesmärkide täiendamisel ja vajaduspõhisel uuendamisel.
P.S. Isikuandmete töötlemisel lähtub Valga vald seadusandlusest ning kõigi vastajate anonüümsus on tagatud.

Küsitlus asub siin