Valga vald ootab hinnapakkumisi projekti koostamiseks

Valga Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist „Valga valla Jaanikese motokompleksi arendamine" 1. etapi valgustuse, kastmissüsteemi ja mootorsõidukite pesuplatsile õlipüüduri rajamise põhiprojekti koostamiseks. Pakkumised palume esitada e-posti aadressil hanked@valga.ee hiljemalt 27.04.2020. 

Täiendav info Urmas Möldre tel. 5348 7880, e-posti aadress urmas.moldre@valga.ee.

Pakkumise esitamiseks vajalik tehniline kirjeldus siin

Jaanikese motokompleksi ja selle lähiala maa-ala geodeetiliste uurimistööde kirjeldus siin

Lisadokumentatsioon: 

https://valgalinnavalitsus-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lenna_hingla_valga_ee/ERExTdCYfdlMmN7NFNYqs9QBJBzkHIUazHY3kdzyCgCIIQ?e=nZydBH;