Valga valda külastas grupp Rahandusministeeriumi ametnikke

Vallavalitsuse spetsialistid võõrustasid 13. oktoobril Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna (REHO) Lõuna regiooni talituste juhte ja planeerijaid, kokku 15 inimest.   

Kohtumisel andsid  ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla ja vallaarhitekt Jiri Tintera põhjaliku ülevaate valla ruumilise keskkonna planeerimisest ja selle korraldamisest. Keskenduti valla koostatava üldplaneeringu teemadele ja selle koostamiseks läbiviidud uuringute tulemustele. Muuhulgas oli juttu eriplaneeringu algatustest tuuleparkide rajamise eesmärgil Valga valda.

Kohtumisel tõdeti, et Valga vald astub arengus teadlikke samme edasi, et toime tulla kahanemise tingimustega. Jiri Tintera avaldas arvamust, et viimastel aastatel on kohalike elanike emotsionaalne seos oma linnaga selgesti tugevnenud. Elanikel on tekkinud huvi elukeskkonna kvaliteedi parandamise vastu ning oodatakse järjest kiiremaid ja uusi arenguid, mis parandaks kodukoha avalikku ruumi. Paratamatu on, et iga investeering on ajamahukas ja tuleb anda aega ka juba rajatud keskkondadega kohanemiseks.

Pärast kohtumist tegi vallaarhitekt Jiri Tintera külalistele ringkäigu, et tutvustada nii keskväljakut ja Valga-Valga ühist linnasüdant ning hiljaaegu renoveeritud hooneid Valga uuenevas linnaruumis.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna ametnikud külastavalt sarnaselt kõiki Lõuna regiooni kohalikke omavalitsusi, et tugevdada omavahelist koostööd ning parandada ruumilise keskkonna planeerimise pädevust.