Valga valla rahvastikusündmused seisuga 1. jaanuar 2022

Seisuga 01.01.2022 elas Valga vallas 15291 elanikku, neist mehi oli 7358 ja naisi 7933. Sündis 101 last, neist 47 poissi ja 54 tüdrukut. Suri 281 Valga valla elanikku.

Kuigi elanike arv vähenes võrreldes eelmise aastaga 154 elaniku võrra, oli valda sisseränne 35 inimese võrra suurem kui väljaränne – elukoha registreeris 621 inimest ja vallast lahkus 586 inimest. Valga linnas elab 11576 elanikku, külades 3715 elanikku.

Valga vallas registreeriti 78 abielu, lisaks sõlmiti 1 abielu vaimuliku poolt, ning lahutati 20 abielu.

Rahvusliku kuuluvuse järgi (määratlemine, mis on seni olnud vabatahtlik) elab vallas enim eestlasi, keda on kokku 9275 inimest, järgnevad venelased – 3154 inimest, ning lätlasi on 733 inimest.

Vallas elab ka mitmete teiste rahvuste esindajaid: 370 ukrainlast, 188 romat, 164 valgevenelast, 64 soomlast, 52 sakslast, 29 leedulast, 15 armeenlast, 15 poolakat, 11 tatarlast, 9 moldovalast, 9 rumeenlast, 9 tšuvašši, 6 kreeklast, 6 mari, 5 bulgaarlast, 5 lesgi, 5 usbekki, 4 grusiini, 2 abhaaslast, 2 aserbaidžaanlast, 2 inglast, 2 juuti, 2 kasahhi, 2 mordvalast, 2 norralast, 2 osseeti, 2 prantslast, 2 türklast, 2 udmurti, 2 ungarlast, 1 araablane, 1 austerlane, 1 austraallane, 1 baškiir, 1 fidžilane, 1 hollandlane, 1 ingerisoomlane, 1 islandlane, 1 isur, 1 itaallane, 1 komi, 1 korealane, 1 lakk, 1 liivlane, 1 mehhiklane, 1 pakistanlane, 1 portugallane, 1 rootslane, 1 tadžikk, 1 tšehh, 1 vepsalane, 1 šveitslane.

Foto: Ragnar Vutt