« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumist hoone üürimiseks.

Pakkumiskutse „Hoone üürimine puistematerjali ja hooldustehnika hoidmiseks"

Eesmärgiks on üürida kolmeks aastaks hoone, kus hoida valla teede, parkide, haljasalade ja väljakute hooldamiseks vajalikku puistematerjali, sõidukeid ning hooldustehnikat.

1. Tingimused:

1.1. Hoone peab vastama järgmistele tingimustele:

  • asuma Valga linnas või maksimaalselt 2 km kaugusel linna piirist;
  • võimaldama puistematerjali ladustamist ja hooldustehnika hoidmist ning olema selleks vaheseinaga eraldatav;
  • minimaalne kõrgus 5 m;
  • minimaalne pikkus 30 m;
  • minimaalne laius 12 m
  • sissepääs hoonesse kahelt poolt;
  • siseruumis ei tohi olla talasid või muid ehituskonstruktsioone, mis takistavad kalluri või tõstuki tööd;
  • siseruum peab olema valgustatud.

1.2. Hoonele peab olema tagatud juurdepääs raskeveokiga.

1.3. Hoone peab olema valve all.

2. Nõuded hinnapakkumuse vormistamisele

2.1. Hinnapakkumise palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

2.2. Hinnapakkumise maksumuse (üürimaksumus ühes kalendrikuus) kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

2.3. Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega hinnapakkumine.

2.4. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil.

2.5. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 22.03.2020 kl 10:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust kalev.niit@valga.ee, +372 5353 7676