Valga Vallavalitsus ootab oma meeskonda haridusspetsialisti

Valga Vallavalitsus ootab oma meeskonda haridus- ja kultuuritööst inspireeritud spetsialisti

Ametiülesanded:

Haridusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on valla haridusasutuste, huvikoolide ja kultuuriasutuste töö koordineerimine.

Ootused kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus ja varasem töökogemus valdkonnas;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning inglise keele oskus;
 • teadmised omavalitsussüsteemist ja oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, pingetaluvus, kohusetundlikkus, otsustusvõime.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast, huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • võimalust panustada omavalitsuse arengusse;
 • eneseteostamise ja koolitusvõimalusi;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
 • ametipalka 1350 eurot kuus, põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • ametiauto kasutamise võimalust ametiülesannete täitmisel;
 • paindlikke töö tegemise võimalusi;
 • vajadusel töösuhte kehtivuse perioodiks munitsipaaleluruumi üürimise võimalust.

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg: täistööaeg. Tähtajatu töö. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, tel 5309 0135, e-post pille.raudam@valga.ee.

Elulookirjelduse, motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada 29. septembriks 2021 e-posti aadressil: heldi.kaares@valga.ee.