« Tagasi

Valga vallavalitsuse 02.09.2020 istungi kokkuvõte

Valga vallavalitsuse 02.09.2020 istungil otsustati:

Moodustada konkursikomisjonid

1. sisekontrolöri ametikoha täitmiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Toomas Peterson;
 • liikmed:
 • asevallavanem Mati Kikkas;
 • asevallavanem Karl Kirt;
 • vallasekretär Diana Asi;
 • jurist Anastasija Kikkas.

2. rahandusteenistuse ökonomisti töökoha täitmiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • liikmed: rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
 • personalispetsialist Heldi Kaares;     
 • raamatupidaja Kaie Karist;                                 
 • asevallavanem Karl Kirt;
 • asevallavanem Toomas Peterson.               

3. kultuuri- ja haridusteenistuse logopeedi, eripedagoog-logopeedi ja psühholoogi töökoha täitmiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: haridusspetsialist Ivi Tigane;
 • liikmed:
  • asevallavanem Karl Kirt;
  • sotsiaalpedagoog Katrin Indov;
  • sotsiaalpedagoog Maila Sarap.

4. koduhooldustöötaja töökohtade täitmiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • liikmed:    
 • puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi;
 • sotsiaaltöö spetsialist Evi Veerme.                                                                

Määrata

 • Mäeveski maaüksuse (katastritunnus 77901:001:0151; pindala 11,04 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Koikküla, Mäeveski, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Koikküla, 23211 Loosu-Vasila tee, 100% transpordimaa.
 • Parmu-Jaani maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0216; pindala 8,34 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
  • Valga vald, Õruste küla, Parmu-Jaani, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Õruste küla, Kauri, 100% maatulundusmaa
 • Oja-Ratneki maaüksuse (katastritunnus 28902:001:0100; pindala 71,69 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Pikkjärve küla, Oja-Ratneki, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Pikkjärve küla, Oja-Ratnekimetsa, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Pikkjärve küla, 23220 Kaku-Mürgi-Leetuse tee, 100% transpordimaa.
 • Kulu-Kingu katastriüksuse (katastritunnus 77901:005:0180) uueks koha-aadressiks Valga maakond, Valga vald, Kalliküla, Maarjaheina.

Volitada esindama Valga Vallavalitsuse eestkostele määratud alaealisi ja piiratud teovõimega täisealisi isikuid järgmised Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnikud:

 • eestkoste spetsialist Anne Kalme;
 • puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi;
 • lastekaitse spetsialist Maire Baumverk;
 • lastekaitse spetsialist Kätlyn Podiradt;
 • lastekaitse spetsialist Jaana Kala.

Anda otsustuskorras tasuta kasutusse

 • PÄIKESERINGI SELTSile (registrikood 80266350) Valga vallale kuuluvast hoonest asukohaga Valga vald, Valga linn, Kungla tn 12 ruumid nr 103 kuni 108 ja 110 kuni 114. Kasutusperioodiks on 1. september 2020 kuni 30. november 2020.
 • Mittetulundusühingule Korvpalliklubi Valgamaa (registrikood 80420302) otsustuskorras tasuta kasutusse Valga vallale kuuluv katastriüksus tunnusega 82001:001:0328, asukohaga Valga vald, Sooru küla:
 • kasutusse andmise tähtaeg - tähtajatu;
 • üürnik rajab katastriüksusele korvpalliväljakuväljaku ja paigaldab korvpalli välikonstruktsiooni;
 • korvpalliväljak jääb avalikuks kasutuseks.

Anda otsustuskorras kasutusse

 • Status Pluss Ehitus OÜ (registrikood 11316137) kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand (registriosa number 2151140) asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-7:
 • kasutusse andmise tähtaeg - tähtajatu;
 • üürnik tasub üüri 5 eurot ühe ruutmeetri eest kuus;
 • üürnik tasub lepingu sõlmimisel ettemaksuna 1 (ühe) kuu üürisumma;
 • lisaks üürile tasub üürnik kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud.
 • P. DUSSMANN EESTI Osaühingu (registrikood 10068915) kasutusse Valga vallale kuuluvast hoonest asukohaga Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 13, ruumid nr B08 ̶ B22 järgmistel tingimustel:
 • kasutusse andmise aeg 20. august 2020 kuni 30. juuni 2025;
 • toitlustaja katab kõik ruumide kasutamisega kaasnevad kulud vastavalt hankelepingu vastavale punktile.

Omandada elamumajanduse ümberkorraldamise eesmärgil Eesti riigilt Valga vallale korteriomand E. Enno 30-6 (registriosa number 1781040) hinnaga 1 euro.

Kinnitada Valga Vallavalitsuse välisprojektide- ja arenguteenistuse põhimäärus

Eraldada reservfondist Valga Spordile 1800 eurot töö „Riigiabi finantsanalüüs Jaanikese motokompleksi arendusel" eest tasumiseks.