« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 08.06.2020 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 08.06.2020 erakorralisel istungil otsustati:

Moodustada konkursikomisjon:

 1. Sotsiaaltöö teenistuse puuetega inimeste juhtivspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Mati Kikkas;            
 • aseesimees: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • liikmed:                      
 • personalispetsialist Heldi Kaares;
 • puuetega inimeste juhtivspetsialist Marleen Ein.

2. Sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse juhtivspetsialisti ja lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • liikmed:
 • personalispetsialist Heldi Kaares;
 • lastekaitsespetsialist Jaana Kala.

Muuta Valga Vallavalitsuse 21. novembri 2018 korralduses nr 424 „Hoonestusõiguse seadmine" järgmiselt:

 • Punkt 2. „Määrata vastavalt asendiplaanile hoonestusõiguse käigus moodustatava katastriüksuse teenindusmaa lähiaadressiga Kalda, sihtsotstarbega 100% elamumaa, pindalaga 4607 m2."
 • Punkt 3. „Määrata maa maksustamishinnaks 420 eurot vastavalt 26. mai 2020. a koostatud maa maksustamishinna määramise aktile nr 845."

Seada hoonestusõigus, seoses sellega:

 • Nõustuda Valga vallas Tsirguliina alevikus asuvate hoonete (ehitisregistri koodid: 111009801, 111009802, 111009803, 111009804, 111009805 ja 111009806) teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil omaniku kasuks;
 • määrata Tsirguliina alevikus asuv Roosi tn 3 katastriüksus (katastritunnus 85501:001:0795) punktis 1 loetletud hoonete teenindusmaaks, sihtotstarve: 100% elamumaa ja pindala 1856 m2;
 • määrata maa maksustamishinnaks 520 eurot vastavalt 27. mai 2020. a koostatud maa maksustamishinna määramise aktile nr 846;
 • määrata lähiaadressil Roosi tn 3 asuvate ehitiste eeldatavaks püsimise ajaks 50 aastat.

Lubada projektlaagri korraldamine:

 1. Mittetulundusühingul Võrkpalliklubi Viktooria (äriregistri kood 80077991 ajavahemikul 22. juuni – 5. juuli 2020 Karula - Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuses, aadressil Lüllemäe, Valga vald;

2. Tramburai ja Bamba MTÜ-l (äriregistri kood 80373028) ajavahemikul 29. juuni – 1. august 2020 (kolm 6 päevast vahetust) korraldada aadressil Kaagjärve mõis, Kaagjärve küla, Valga vald, Valgamaa.

Eraldada toetust järgmistele mittetulundusühingute kultuurialastele projektidele:

 • Lüllemäe Rahvaõpistu - Karula folklooripäev  1 000 eurot
 • Valga Muuseumisõprade Selts - Valga Muuseumi Aastaraamat 2020   1 500 euro    
 • Mittetulundusühing Karula Kultuuriselts - Osalemine Vaba Rahva Laulul Haapsalus  125 eurot
 • EELK Valga Peetri-Luke Kogudus - Kirikute Öö Valga praostkonnas  1 000 eurot
 • Mittetulundusühing Kungla - Tanel Padari laulude kontsert 1 070 eurot       
 • Mittetulundusühing Parmu Ökoküla - Hargla kandi rahvajuttude päev  705 eurot    
 • Mittetulundusühing Kungla - Eksimusteatri lavastamine noortega  990 eurot             
 • Valga Muuseumisõprade Selts - Johan Müllerson 150   444 eurot    

Kokku eraldada toetust 6 834 eurot.

Edastada vallavolikogule:

 • määruse „Kohanime määramise kord" eelnõu;
 • riigihanke „Koduloomade varjupaigateenuse osutamine Valga vallas 2020-2023" korraldamise eelnõu;
 • „Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmise eelnõu.