Valga Vallavalitsuse 27. mai 2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 27. mai 2020 istungil otsustati:

Kinnitada kultuurialaste toetuste määramise komisjon alljärgnevas koosseisus:

 •          Esimees:     hariduse, kultuuri, kogukonna ja noorsootöö valdkonda kureeriv asevallavanem;
 •          liikmed:      

o   Valga Vallavalitsuse kultuurispetsialist;

o   Valga piirkonna ja mittetulundusühenduste esindaja Sirje Päss;

o   Karula piirkonna esindaja Triinu Rätsepp;

o   Tõlliste piirkonna esindaja Arne Nõmmik;

o   Taheva piirkonna esindaja Lea Radsin;

o   Õru piirkonna esindaja Siiri Anier;

o   Valga Vallavolikogu poolt määratud kuni kaks liiget.

Moodustada kogukonnakomisjon alljärgnevas koosseisus:

 •          Esimees: hariduse, kultuuri, kogukonna- ja noorsootöö valdkonda kureeriv asevallavanem;
 •          aseesimees kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist;
 •          liikmed:

o   Taheva piirkonna esindaja Kalev Raudsepp;

o   Õru piikonna esindaja Kaja Papagoi;

o   Tõlliste piirkonna esindaja Katre Kikkas;

o   Karula piirkonna esindaja Ene Kaas;

o   Valga Vallavolikogu poolt määratud liige.

Väljastada kasutusluba:

 •          Skepast&Puhkim OÜ koostatud projekti „Valga linna Männiku, Petseri ja Saviaugu tänavate projekteerimine" ja Roadplan OÜ koostatud projektimuudatuste alusel ehitatud Männiku tänava teele, Petseri tänava ja Karja tänava teedele ning Saviaugu tänava ja Viadukti tänava teedele.
 •          Valga vald, Tsirgumäe küla, Sanatooriumi kinnistule (katastritunnus 77901:004:0011) rajatud mänguväljakule.
 •          Valga vald, Hargla küla, Hargla kooli kinnistule (katastritunnus 77901:001:0145) rajatud mänguväljakule.

Eraldada reservfondist Valga Vallavalitsuse hallatavale asutusele Valga Sport Jaanikese motokompleksi maa-ala topo-geodeetilise uurimustöö koostamiseks 7 080 eurot.

Määrata:

 •          Valga Lasteaed Kaseke hoolekogu koosseisu Valga Vallavalitsuse määratud esindajana asevallavanem Karl Kirt;
 •          Valga Lasteaed Buratino hoolekogu koosseisu Valga Vallavalitsuse määratud esindajana asevallavanem Karl Kirt;
 •          Hargla Kooli hoolekogu koosseisu Valga Vallavalitsuse määratud esindajana asevallavanem Karl Kirt.

Kinnitada raamatupidamise sise-eeskiri.

Avada täiendav taotlusvoor sotsiaalteenuseid osutavate ja sotsiaalvaldkonna sihtgruppe esindavate mittetulundusühingute 2020. aasta tegevustoetuse taotlemiseks, määrata taotluste esitamise perioodiks 5.-15. juuni.