Valga Vallavalitsuse 29. mai erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 29. mai 2019 erakorralisel istungil otsustati:

Eraldada:

 • Ehitus- ja planeerimisteenistusele 10 440 eurot investeeringute realt projekti „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine" projekteerimistööde kulude tasumiseks.
 • EELK Hargla Kogudusele 3 500 eurot  investeeringute realt Hargla kiriku torniakende ja luukide restaureerimiseks.
 • MTÜ Karula Hoiu Ühingule reservfondist 500 eurot Karula kihelkonna V pärimusmuusikalaagri läbiviimiseks.
 • Taheva Valla Külade Seltsile omaosaluse realt 394 eurot projekti „Hargla kogukonnaköögi nõudepesusüsteem" omaosaluse tasumiseks.
 • Taheva valla Külade seltsile omaosaluse realt 250 eurot projekti „Uma üülaat Harglas" omaosaluse tasumiseks.
 • Reservfondist MTÜ Stuudiole JOY kevadkontserdi heli- ja valgustehnika rendiks 510 eurot.
 • Valgamaa Spordiveteranide Seltsile 2019. aasta tegevustoetust 850 eurot.
 • MTÜ VALGAMAA PUUETEGA LASTE VANEMATE ÜHING toetuseks huvihariduse ja huvitegevuse toetuste alt 1000 eurot lastelaagri korraldamiseks vähekindlustatud perede lastele ja puuetega lastele.

 

 • Toetust huvitegevuse toetusfondist vastavalt: 
 • MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa 3110 eurot;
 • VALGA TENNISEKLUBI 3479 eurot;
 • MTÜ "Motoklubi K&K" 4001 eurot;
 • Võrkpalliklubi Viktooria 3750 eurot;
 • MTÜ Stuudio Joy 4871 eurot;
 • MTÜ Urban Style Valga klubi 7284 eurot;
 • MTÜ Epre Arendus 3470 eurot;
 • MTÜ Nahkkinnas  2527 eurot;
 • MTÜ TASAKAAL 2370 eurot;
 • Valga Spordiklubi 2148 eurot
 • MTÜ Valga Ukraina Selts "Kalyna" 1452 eurot
 • MTÜ Kungla (Dreamband) 2649 eurot
 • MTÜ Kungla (Muusikalitrupi tehnika) 5000 eurot
 • Lüllemäe Rahvaõpistu 560 eurot
 • Spordiklubi "Maret-Sport" 2300 eurot
 • Liivimaa Keskus           4519 eurot
 • Liivimaa Koolituskeskus         2547 eurot
 • Liivimaa Rattaklubi 6589 eurot
 • Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA 3500 eurot
 • Valga Muuseum 3388 eurot
 • Valga Sport (treeningväljak) 10000 eurot
 • Valga Sport (jalgpalli varjualused) 3666 eurot
 • Valga Sport  (kettaheite puur) 4920 eurot
 • Valga Põhikool (Sikutajad) 329 eurot
 • Tsirguliina Kool           4540 eurot

-Toetust noorte omaalgatuslikele projektidele alljärgnevalt:

 • „Rahvusvaheline buffet" läbiviimiseks 200 eurot;
 • „Liivimaa Maapäeva heategevuslik noortekohvik" läbiviimiseks 150 eurot.

- Spordi eelarve reservist MTÜle Sooru Arendus seoses sportlaste osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 300 eurot.

Mitte eraldada:

- Toetust noorte omaalgatuslikule projektile „JJ-Street Summer Intensive treeningud."

- Toetust spordiklubile VALGA MOTOKLUBI.

Kinnitada

- Ostueesõigusega erastatud maa maksumuse määramise akt 22. mai 2019. a nr 814 ja maa maksustamishind 590 eurot. Hind on arvutatud lähtudes 2001. aasta maa maksustamishinnast. Ostueesõigusega erastatava maa sihtotstarve on elamumaa.

-13.05.2019 toimunud avaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada OÜ Savelen-ile kuuluv 356/776 mõttelist osa kinnistust (registriosa nr 2514540) asukohaga Kuuse, Kaagjärve küla, Valga vald lõpphinnaga 400 eurot;

- Spordiürituste korraldustoetuste eraldamine vastavalt:

 • VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI 50 eurot
 • Valga Lauatennise ja koroona klubi 150 eurot
 • MTÜ Spordiklubi Valga-Valka 150 eurot
 • Spordiklubi Karula 100 eurot
 • Valga Romuring MTÜ 500 eurot
 • MTÜ Valga Petanque klubi 150 eurot
 • Priipalu Tehnikaspordi MTÜ 750 eurot
 • Valgamaa Spordiveteranide Selts 100 eurot
 • Valga Maleklubi  60 eurot

-Alates 1. juunist 2019 Valga Vallavalitsuse hallatava Tsirguliina Kooli ruumide kasutamise hinnakiri alljärgnevalt:

 • spordisaali kasutamine gruppidele 15,00eurot tund (iga järgnev tund 5eurot)
 • koolimaja rent ürituste korraldamiseks nt. laagrid, seminari jne toimub poolte kokkuleppel
 • klasisruumi kasutamine koolitusteks koos tehnikaga 10,00eurot tund (iga järgnev tund 5,00eurot)

Tunnistada kehtetuks:

 • Valga Vallavalitsuse 19. detsembri 2018 korraldus nr 481 „Alatise komisjoni koosseisu kinnitamine
 • Tõlliste Vallavalitsuse 10. septembri 2017 korraldus nr 175"Hinna kehtestamine".

Määrata:

- Valga linnas Uus tn 31 elamu (ehitisregistri kood 111019990) ostueesõigusega erastamise käigus moodustatav katastriüksus teenindusmaaks lähiaadressiga Uus tn 31.

-3. aprillil 2019 aasta Valga Vallavalitsuse poolt vastu võetud korralduses nr 154 „Hoonestusõiguse seadmine" hoonestusõiguse käigus moodustatav katastriüksus teenindusmaaks aadressiga (Valga vald, Valga linn) Luha tn 2a, sihtsotstarbega elamumaa, pindalaga 615 m2 (lisa).

-3. oktoobril 2018 aasta Valga Vallavalitsuse poolt vastu võetud korralduses nr 349 „Seisukoht maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta plaani- ja kaardimaterjali alusel" ostueesõigusega erastamise käigus moodustatav katastriüksus teenindusmaaks aadressiga Väike-Laatsi tn 24, sihtsotstarbega tootmismaa, pindalaga 7940 m2 (lisa).

-Kaagjärve külas Alamõisa maaüksuse (28901:002:0810) ja 23127 Londi-Raavitsa tee maaüksuse (28901:002:0683) vahele jääva reformimata maaüksusele aadress Alamõisapargi sihtsotstarbega 100% üldkasutatav maa.

Moodustada noorsootööga seotud taotluste hindamise komisjon alljärgnevas koosseisus:

 • Esimees: haridus- ja kultuurivaldkonda kureeriv asevallavanem
 • Aseesimees: Valga Avatud Noortekeskuse juhataja
 • Liikmed: spordi- ja noorsootöö spetsialist
 • Taheva piirkonna noorsootöötaja
 • Õru piirkonna noorsootöötaja
 • Tõlliste piirkonna noorsootöötaja
 • Karula piirkonna noorsootöötaja
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja

 

Anda nõusolek

- Elektrilevi OÜ'le isikliku kasutusõiguse seadmiseks alljärgnevale kinnistule:

1.1. NOORUSE TÄNAV, katastritunnus 82001:001:0448, registriosa number 9353450,  kaitsevööndi ala suurus 76 m2, sideehitise paigaldamiseks;

1.2. ROOSI TÄNAV, katastritunnus 82001:001:0455, registriosa number 10125250,  kaitsevööndi ala suurus 37 m2, sideehitise paigaldamiseks;

1.3. JÕE TÄNAV, katastritunnus 82001:001:0437, registriosa number 8369950,  kaitsevööndi ala suurus 120 m2, sideehitise paigaldamiseks;

1.4. KESK TÄNAV L3, katastritunnus 82001:001:0442, registriosa number 8725950,  kaitsevööndi ala suurus 29 m2, sideehitise paigaldamiseks;

1.5. KESK TÄNAV L2, katastritunnus 82001:001:0441, registriosa number 8725950,  kaitsevööndi ala suurus 158 m2, sideehitise paigaldamiseks;

1.6. KESK TÄNAV L1, katastritunnus 82001:001:0439, registriosa number 8725950,  kaitsevööndi ala suurus 82 m2, sideehitise paigaldamiseks;

1.7. KASE TÄNAV, katastritunnus 82001:001:0438, registriosa number 8432550,  kaitsevööndi ala suurus 22 m2, sideehitise paigaldamiseks;

1.8. EMAJÕE TÄNAV, katastritunnus 82001:001:0435, registriosa number 8767550,  kaitsevööndi ala suurus 24 m2, sideehitise paigaldamiseks;

1.9. RUUSA TÄNAV, katastritunnus 82001:001:0456, registriosa number 9840050,  kaitsevööndi ala suurus 14 m2, sideehitise paigaldamiseks;

1.10. NURME TÄNAV L2, katastritunnus 82001:001:0451, registriosa number 8377650,  kaitsevööndi ala suurus 7 m2, sideehitise paigaldamiseks;

1.11. KOOLI TÄNAV L1, katastritunnus 82001:001:0443, registriosa number 10278850,  kaitsevööndi ala suurus 14 m2, sideehitise paigaldamiseks;

 

- Elektrilevi OÜ'le isikliku kasutusõiguse seadmiseks alljärgnevale kinnistule:

1.1. VÕRU TÄNAV T2, katastritunnus 85401:009:0007, registriosa number 2568340,  kaitsevööndi ala suurus 8 m2, maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks;

1.2. ORU TÄNAV T1, , katastritunnus 85401:008:0015, registriosa number puudub,  kaitsevööndi ala suurus 23 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;

1.3. PIKK TÄNAV T4, , katastritunnus 85401:009:0006, registriosa number 2635140,  kaitsevööndi ala suurus 25 m2, maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi paigaldamiseks;

1.2. VÕNNU TÄNAV, , katastritunnus 85401:010:0015, registriosa number puudub,  kaitsevööndi ala suurus 54 m2, maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks;

1.2. TIIGI TÄNAV, , katastritunnus 85401:008:0018, registriosa number puudub,  kaitsevööndi ala suurus 31 m2, maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi paigaldamiseks;

Vabastada

 •  Valga spordihallis tegutsev kohvik juuni-augustikuu üüri tasumisest.
 • Lions Klubi Valga MTÜ 8.06.2019 toimuva Liivimaa laada müügikoha maksu tasumisest seoses heategevusliku loterii korraldamisega.

Anda kasutusse

 • Eraisikule otsustuskorras eluruum aadressil Metsa tn 18-29, Valga linn, üldpinnaga 31,3 m2.

Muuta:

-Valga Vallavalitsuse 06.03.2019. a korralduse nr 123 " Lüllemäe külas kinnistute jagamine ning uutele tekkinud reaalosadele aadresside ja sihtotstarvete määramine " punkt 7.1. ja sõnastada see järgmiselt: „7.1. Kirikumõisa tee 5, 100% ühiskondlike ehitiste maa".

Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega kaasomandisse plaani- ja kaardimaterjali alusel Valga linnas, Uus tn 31.

Võtta vastu kinkena korteriomand Valgas, Köie tn 3-3 (registriosa number 1687740).

Võõrandada

 • Avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:
 • korteriomand Õru alevik, maja nr 48-13, Valgamaa registriosa nr 2217440), alghinnaga 250 eurot, tagatisraha 25 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • korteriomand Jakobi tn 7-20, Valga linn (registriosa nr 513140) alghinnaga 2500 eurot, tagatisraha 250 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • korteriomand Hõbekuuse, Saru küla, Rõuge vald, Võrumaa eluruum 303 (registriosa nr 2454641)
 • auto GAZ 53-12(RZU-3.6) riiklik registreerimismärk 889 GAC alghinnaga 200 eurot, tagatisraha 20 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

Korrastada järgmiste maaüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1.  Hargla külas

1.1.1. katastriüksuse 77901:004:0281 lähiaadressiks määratakse Meosõ;

1.1.2. katastriüksuse 77901:004:0282 lähiaadressiks määratakse Meosõ;

1.1.3. katastriüksuse 77901:004:0283 lähiaadressiks määratakse Meosõ;

1.1.4. katastriüksuse 77901:005:0060 lähiaadressiks määratakse Meosõ;

1.1.5. katastriüksuse 77901:004:0291 lähiaadressiks määratakse Meose;

1.1.6. katastriüksuse 77901:004:0292 lähiaadressiks määratakse Meose;

1.1.7. katastriüksuse 77901:004:0293 lähiaadressiks määratakse Meose;

1.1.7. katastriüksuse 77901:004:0294 lähiaadressiks määratakse Meose;

1.1.8. katastriüksuse 77901:004:0295 lähiaadressiks määratakse Meose;

1.1.9. katastriüksuse 77901:005:0070 lähiaadressiks määratakse Meose.

1.2. Paju külas

1.2.1. katastriüksuse 82001:002:0690 lähiaadressiks määratakse Suure-Kingu.