Valga Vallavalitsuse 29.10. erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 29. oktoobri 2019 erakorralisel istungil otsustati:

Algatada Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 erakorraline muutmine.

Kehtestada Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu muudatusettepanekute esitamise, avalikustamise ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:

Määrata Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31.10.2019;

Korraldada Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu avalik väljapanek alates 02.11.2019 kuni 17.11.2019;

Korraldada Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 avalik arutelu Valga Raekoja 1. korruse saalis 20.11.2019 kell 13.00.