Valga Vallavalitsuse 47. nädala (22.-28.11.2021) eelinfo

22.-25.11.2021 osalevad projektijuht Laura Gredžens ja projektijuhi assistent Elisabeth Tõnisson Brüsselis projekti „GoSmart & Excel BSR" koolitusel.

Esmaspäev, 22. november

Lääne-Nigula valla koolijuhid külas Tsirguliina ja Priimetsa Koolis, külalisi võtab vastu kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam.

Kultuuri- ja haridusteenistuse spetsialistid osalevad koolituspäeval.

- kell 09.00 infotund MS Teamsi keskkonnas, osalevad vallavalitsuse liikmed ja teenistuste juhid;

- kell 13.00 Kagu-Eesti omavalitsuste piirkondlik infotund Zoom keskkonnas. Valga valla kontaktisikuna osaleb puuetega inimeste spetsialist Kristi Tsarjov, kes räägib projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis" käivitamise teemal Valga vallas;

- kell 14.00 Eesti-Läti programmi uut perioodi ja programmi toetusvõimalusi tutvustav seminar Zoom keskkonnas, osalevad keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann ja välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt;

- kell 16.30 asevallavanem Meeli Tuubel osaleb lasteaia Kaseke hoolekogu koosolekul;

- kell 15.30-16.45 Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosolek Skype´i vahendusel, osaleb vallavanem Monika Rogenbaum.

Teisipäev, 23. november

Eesti Puuetega Inimeste Koja e-infopäev puuetega inimestele, osaleb sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre.

- kell 08.30 URBACT projekti koosolek MS Teamsi keskkonnas;

- kell 10.00 arutelu projekti "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" käivitamiseks MS Teamsi keskkonnas, osalevad asevallavanem Meeli Tuubel, kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, haridusspetsialist Tiina Lall, Valga valla haridus- ja noortevaldkonna töötajad;

- kell 11.00 vallavarakomisjoni koosolek nõupidamiste ruumis;

- kell 13.00 vallavalitsuse ametnikud osalevad Fleet Complete (Valga vallavalitsuse ühiskasutuses olevate sõidukite broneerimise ja kasutamise e-keskkond) koolitusel;

- kell 13.00 -15.00 loeng sarjast: Teadlase vaade maaelu arengule: "Kas meid on maapiirkonnas vähe või just parasjagu. Rahvastik regionaalarengu peeglis", osaleb kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru;

- kell 16.30 Pedeli I ja Pedeli II paisjärve puhastamise keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu MS Teams keskkonnas. Osalevad asevallavanem Enno Kase, ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann, välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt, Keskkonnaameti esindaja, keskkonnamõju hindamise läbiviija, ettevõttes AS Kobras. Oodatud on kõik huvilised: Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin.

Kolmapäev, 24. november

Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud infopäev KOV teenuste arendamisest, osaleb sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp.

Raul Rebase meediakoolitusel „HIRMUST EDUNI – Kuidas valmistuda edukaks meediasuhtluseks?" osaleva valla tervisemeeskonna liikmed ja vallavalitsuse ametnikud.

- kell 11.00 kultuurispetsialist Merce Mäe osaleb Valgamaa kultuuritöötajate infopäeval Riidaja kultuurimajas;

- kell 11.00 saates „Valgalase pooltund" osaleb kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, kes räägib arengutest Valga valla haridusstrateegia 2022-2027 väljatöötamise protsessis: valminud ja avalikustatud haridusstrateegia tööversiooni oodatakse ettepanekuid kuni 5. detsembini;

- kell 13.00-17.00 Rahandusministeeriumi ja Eesti Planeerijate Ühingu seminar „Detailplaneeringute asja- ja ajakohasuse hindamine", osaleb planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla.

Neljapäev, 25. november

- kell 10.00-14.30 Tervise Arengu Instituudi seminar „Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond" Zoom keskkonnas, osalevad tervisemeeskonna liikmed ja sotsiaaltöö teenistuse ametnikud.

Reede, 26. november

- kell 13.00 seminar „Dementsusega inimeste toetamine" ja ja tugigrupi tegevuse käivitamine. Kristi Tsarjov tutvustab huvilistele hooldajatoetuse taotlemise võimalusi lähedaste pereliikmete toetamisel ja hooldajaks määramisel. Infopäeva korraldavad Puutega inimeste spetsialist Kristi Tsarjov, puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi ja eestkostespetsialist Anne Kalme koostöös Dementsuse kompetentsikeskusega.

Puhkused/personaliinfo:

08.-26.11.2021 IT spetsialist Villar Sikk puhkusel, asendab IT peaspetsialist Teemar Hiir;

08.11. - 07.12.2021 arvutispetsialist Mikk Gaškov puhkusel;

11.-24.11.2021 logopeed Jelena Reinup õppepuhkusel;

15.-22.11.2021 raamatupidaja Meriliis Margens puhkusel; 

22.-28.11.2021 ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid puhkusel, asendab välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt;         

22.-26.11.2021  haljastusspetsialist Pille Zimmer õppepuhkusel;                

22.11. - 03.12.2021 sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp puhkusel, asendab sotsiaaltööspetsialist Riina Vares;

22.-23.11 ja 26.11 - 12.12.2021 spordi- ja noorsootööspetsialist Tõnu Vahtra puhkusel, asendab haridusspetsialist Tiina Lall.

Sündmused:

24. novembril Tsirguliina raamatukogus kauni kingipakiümbrise meisterdamine. Täpsem info Tsirguliina raamatukogu Facebooki lehel.

24. novembril kell 17 Valga Muuseumis Hakkame santima! Kadripidu. Lugusid räägib Piret Päär ning muusikat teeb Cätlin Mägi.

24.-28. novembrini Valga Muusikakoolis festival „Ühe pilli lugu". Selle aasta teemaks on HÄÄL. Ajakava: www.valgamuusikakool.ee.

26. novembril kell 18  Hargla Maakultuurimajas kontsert „Aegumatu külatee", kus esinevad lõõtsamängijad. Pilet 5 eurot.  

27. novembril kell 17 Otepää Keskväljakul Valgamaa tantsupidu: „Pööripäevast pööripäeva".

28. novembril kell 16 Valga keskväljakul süütame tuled Valga jõulukuusel ja kuulutame välja jõuluooteaja. Jõulurahu kuulutavad välja Valga Jaani kiriku trepil välja õpetaja Margus Suvi ja Valka Lugaži kiriku õpetaja Andris Reiters. Orelipooltund Läti muusikutega - Armands&Lāsma

Näitused:

1.11.-31.12.2021 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses näitus Made Balbat Art. Vaata lisa: https://madebalbat.com/

1.-31.11.2021 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Valgamaa loomeinimeste ühisnäitus.

Kuni 31. maini 2022 Valga Keskraamatukogus, Kaagjärve, Tsirguliina, Õru ja  Lüllemäe raamatukogudes lugemisprogramm „Lugemisisu". Rohkem infot:  https://elk.ee/opetajale/lugemisisu/ ja programmis osalevatest raamatukogudest.

Kuni 27. novembrini Valga Muuseumi I korruse galeriis Tartu loodusmaja näitus "Elu putuka/-na/-ta/-ga".

kuni 27. novembrini Valga Muuseumis tuntud poola kunstniku Piotr Socha isikunäitus „Lennake mesipuu poole!" tema illustratsioonidest raamatule „Mesilased".