Valga Vallavalitsuse 10. aprilli istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse10. aprillil toimunud  istungil otsustati

eraldada
spordiürituste korraldustoetust viiele spordiseltsile ja -klubile kogusummas 900 eurot alljärgnevalt:

Valgamaa Spordiveteranide Selts      370 eurot
Võrkpalliklubi Viktooria                         130 eurot
Valga lauatennise ja koroona klubi    240 eurot
MTÜ Valga Petanque klubi                    80 eurot
Valga Piljardiklubi                                   80 eurot

mitte eraldada
spordiürituse korraldustoetust spordiklubile Valga Tervisespordiklubi. Põhjuseks: esitamata 2017. aasta majandusaasta aruanne ja  andmed Eesti spordiregistrile.

eraldada
reservfondist vallahoolduse teenistusele tööriiete soetamiseks 4 097 eurot.

kehtestada
Valga Vallavalitsuse infosüsteemi kasutajate ja külaliste eeskiri, milles määratletakse ära kasutajate kohustused ja õigused.

suunata Valga Vallavolikogule kinnitamiseks

alljärgnevad määruste ja otsuste eelnõud:

"Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad", millega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad ja toimetulekutoetuse määramise ja maksmise edasivolitusnorm.

"Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnistutele ja sama osa avalikuks kasutuseks määramine Valga valla kasuks". Otsus puudutab  kaheksat kinnistut kogupindalaga ligikaudu 12,5 km2 ja on seotud Green Railway projektiga;   

"Korruptsioonivastase seaduse rakendamine", mis sätestab huvide deklaratsiooni esitama kohustatud isikud, deklaratsioonide esitamise ja kontrollimise korra;

Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine;

Valga valla valimiskomisjoni moodustamine.