Valga Vallavalitsuse istung 17.04.2019

Valga Vallavalitsuse 17. aprillil toimunud istungil otsustati:

kiita heaks ja suunata volikogu istungile kinnitamiseks otsuse eelnõu „Valga valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine Euroopa Parlamendi valimisteks".