Valga vanima puithoone restaureerimise projekti avaüritus toimus talgute korras

Foto: Lea Vutt
 
Neljapäeval, 4. novembri keskpäeval kogunes paarkümmend huvilist endise Klassmanni maja koristustalgutele. Talgud korraldati Valga Vallavalitsuse poolt projekti "Valga linnas Kesk 19 asuva ajaloolise puithoone restaureerimine" raames. Projekti põnev avaüritus kandis kahte eesmärki - avalikkuse teavitamine ja kaasamine tegevustesse ning hoone puhastamine sinna kogunenud prahist, et projekteerijal oleks võimalik vajalikke konstruktsioone hinnata.
Talgutel lõid kaasa nii Valga Vallavalitsuse, Muinsuskaitseameti, SA Valga Jaani Kiriku Renoveerimise kui Valga Muuseumi esindajad.
Valga vallaarhitekt Jiri Tintera rääkis maja ajaloost ja tulevikust. Hoones uuringud läbi viinud Toivo Erelt ning Muinsuskaitseameti Valgamaa nõunik Margis Sein hoidsid valvsalt silma peal, et ükski väärtuslik detail kaotsi ei läheks.
Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal, Kesk 19 asuva hoone näol on tegemist linna vanima puithoonega. Projekti tulemusel muutub paarkümmend aastat tühjana seisnud hoone atraktiivse asukohaga ärihooneks koos võimalusega viia läbi kogukonnasündmusi.
Projekti meeskond tänab kõiki talgutel osalejaid! Tehtud sai väga suur ja vajalik töö, kokku veeti majast välja neli konteineritäit prahti.
Hoone restaureerimist toetab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" meede "Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes" 359 009,60 euroga. Valga Vallavalitsuse omaosalus on 89 752,40 eurot.