Valgas on alustanud tööd kogukonnapsühholoogid

Rõõmud ja mured, kordaminekud ja ebaõnnestumised, see kõik on elu. Mõnel inimesel lahenevad probleemid kergemini ja sügavamaid jälgi jätmata. Teisel tuleb sagedamini ette olukordi, millest ta oma elukogemuse ja teadmistega välja ei tule. Loomulikult on sel juhul kohane nõu või abi küsida oma lähedastelt inimestelt. Kui selline samm on mingil põhjusel võimatu, siis on mõistlik pöörduda asjatundja - nõustaja poole. Tänapäeval on sagedasteks muredeks keskendumisvõime, unetuse, enesehinnangu, enesekehtestamise, elumuutustega kohanemise (elukohavahetus, töökaotus, parandamatu haigus, pereliikme surm) või  suhteprobleemid, laste käitumisraskused või identiteediprobleemid, väärkohtlemine. Allasurutud tunnete tõttu ilmnevad tihti raskesti diagnoositavad ja ravitavad kehalised vaevused (peavalu- või kõhuvalu, seedehäired või krooniline valu). Levinud on lohutust pakkuvad, kuid samaaegselt uusi muresid toovad asendustegevused nagu liigsöömine, alkoholi või mõnuainete tarbimine. Kõigist loetletud raskustest võib loomulikult rääkida perearstiga. Kui psüühika- ja käitumishäire on pikaajaline ja jõudnud kriitilisse faasi, siis on hädavajalik pöörduda psühhiaatri poole. Aga esimeseks nõuandjaks selliste probleemide ilmsiks tulekul saab olla ka psühholoog.

Psühholoogilist abi osutatakse kahes peamises vormis: nõustamisena ja psühhoteraapiana. Nõustamisega toetatakse inimese toimetulekut tema elukeskkonnas, keerukates elusituatsioonides ja suhetes. Nõustamine on tulemuslikum, kui sellesse kaasata kõik probleemiga seotud inimesed, nii täiskasvanud kui ka lapsed. Psühhoteraapia püüab esile kutsuda muutusi inimese isiksuses, tema mõtetes, tunnetes ja käitumises ning sel moel parandada tema vaimset ja füüsilist tervist ja lõpptulemusena ka sotsiaalset toimetulekut.

Varsti juba 2 aastat väldanud koroonakriisi tingimustes on paljud inimesed kogenud pingeid, stressi, väiksemaid või suuremaid konflikte. Kasvanud on inimeste arv, kellel spetsialist märkab vaimse tervise probleemidele viitavaid sümptomeid. Kasvanud on abi otsijate arv. Paljude varem mõne vaimse probleemi all kannatanud inimeste olukord on muutunud keerulisemaks. Elanikkonna vaimse tervise toetamiseks teeb Sotsiaalministeerium koostööd kohalike omavalitsustega. Eesmärgiks on esmatasandil pakutavate vaimse tervise teenuste mahu suurendamine ja vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamine. 

Vastupidi tavaarvamusele ei ole Valga inimesed ilma psühholoogilise abita. Psühholoog võtab vastu Valga Haiglas, Töötukassa võimaldab nõustaja valikut üle terve Eesti. Lastele annavad abi koolipsühholoogid ja rehabilitatsioonimeeskondade psühholoogid. 

Sellegipoolest võttis Valga vald vastu Sotsiaalministeeriumi pakutava toetuse ja on sõlminud lepingud psühholoogilise abi andmiseks 2021. a. novembris-detsembris kahe spetsialistiga: MTÜ Eneseareng psühholoogi Nadežda Selivjorstovaga ja OÜ Hingeruum psühholoogi Kaidi Kübaraga. Nõustamist viiakse läbi eesti ja vene keeles ja see on kõigile Valga valla elanikele tasuta. Teenusele mineku aja lepib igaüks ise kokku. Kõik see, millest Te nõustajaga räägite, jääb vestluses osalenud inimeste vahele. Spetsialist, kellele Teie olete rääkinud oma probleemidest, ei tohi talle usaldatud informatsiooni Teie nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele 

Psühholoogide kontaktandmed on: 

Oma muresid, kartusi, raskusi võõra inimesega jagada pole lihtne. Takistab umbusk, et kuidas saab jutuajamine võõraga midagi muuta või kartus, et mind sunnitakse tegema asju, mida ma teha ei taha. 

Ära jää muredega üksi. Räägi spetsialistiga – kogukonnapsühholoogiga.

Jüri Kõre, Valga vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhataja