« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi koerte jalutusväljaku projekteerimiseks ja ehitamiseks

Pakkumiskutse „VALGA LINNA KOERTE JALUTUSVÄLJAKU PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE "

1. Valga Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Valga linna koerte jalutusväljaku projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisele

2. Hinnapakkumuse palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

3. Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

4. Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

5. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil.

6. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 24.09.2020 kl 09:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust lenna.hingla@valga.ee

LISA 1: Kirjeldus