« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi tänavaaukude likvideerimiseks

Pakkumiskutse „Valga valla tänavate väikesemõõduliste aukude likvideerimine"

1. Valga Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Valga valla tänavatel väikesemõõduliste aukude likvideerimistööde teostamiseks pritskillustikuga ja bituumenemulsiooniga (sh pärast tööde teostamist harjamine). Orienteeruv tööde maht (bituumeni kogus) ca 15 tonni. 

Tööde teostamise tähtaeg: 30.09.2020

2. Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

3. Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine. Hinnapakkumises kajastada ühiku maksumus (tonni hind).

4. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil.

5. Nõuded hinnapakkumise vormistamisele:

Hinnapakkumise palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 15.06.2020 kl 11:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust urmas.kuldmaa@valga.ee