Vallavalitsus otsib kaasamiseksperti projekti URBACT „Space4People“ elluviimiseks

Valga Vallavalitsus otsib kaasamiseksperti projekti URBACT „Space4People" eesmärgi saavutamiseks. Hinnapakkumised kaasavate tegevuste kavandamise ja läbiviimise kohta esitada esmase tegevuskava vormis. Nõutud tegevuste kirjeldus on ära toodud lisas 1.

Projekti „Space4People" eesmärgiks on Valga linnas asuva Vabaduse tänava avaliku ruumi kvaliteedi tõstmiseks ja kasutajakogemuse parendamiseks vajalike tegevuste planeerimine ja tegevuskava loomine. Projekti tulemusena valmib Vabaduse tänava avaliku ruumi arhitektuurne lahendus.

Projekt „Space4People" kasutab tegevuskava loomiseks kaasavat lähenemisviisi, mille abil avaliku ruumi kasutajad ja erinevad huvigrupid osalevad planeerimisprotsessis algusest peale ning saavad kaasa rääkida nii avaliku ruumi tulevase kasutuse kui kujunduse osas.

Projekti taustainformatsioon, peamised eesmärgid ja tööplaan on ära toodud lisas 2.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 22.03.2021 kell 16.00

Lisainfo: vallaarhitekt Jiri Tintera, jiri.tintera@valga.ee, telefon 5683 1218.