Vallavalitsus pakub tööd kantseleispetsialistile

Valga Vallavalitsus otsib vallakantselei koosseisu

KANTSELEISPETSIALISTI,

kelle tööülesandeks on arhiivitöö korraldamine, sh arhivaalide kasutamise võimaldamine ning selle üle arvestuse pidamine; päringutele vastamine ja arhiiviteatiste väljastamine, ärakirja ja väljavõtte vormistamine; dokumentide liigitusskeemi koostamine, kehtestamine ja kaasajastamine; vastuvõetud toimikute ja dokumentide (arhivaalide) arvestuse pidamine ning nende säilimise tagamine; digitaalsete dokumentide säilitamise korraldamine; dokumentide ja arhivaalide laenutamine, arhivaalide ettevalmistamine avalikku arhiivi üleandmiseks ning arhivaalide üleandmine; dokumentide (sh digitaalsete) hävitamine.

Oled oodatud kandideerima, kui oled

  • läbinud info- ja dokumendihalduse õppekava;
  • saanud arhiivikorrastaja ettevalmistuse;
  • teenistusülesannete täitmisel täpne, korrektne ning kohusetundlik;
  • kõrge sisemise motiveeritusega.

Kasuks tuleb varasem arhiivitöö kogemus ja töötamine kohaliku omavalitsuse asutuses või riigiasutuses.

Meie pakume:

  • huvitavat ning vastutusrikast tööd;
  • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
  • enesetäiendamise võimalust;
  • põhipuhkust 35 päeva aastas.

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg: osaline. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Täiendav informatsioon: vallasekretär Diana Asi, tel 5757 0819, e-post diana.asi@valga.ee.

Sinu sooviavaldust, elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid ja motivatsioonikirja ootame hiljemalt 2. septembriks 2021 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.