UUDISED JA TEATED

Austatud Valga väärikate ülikooli õppurid! Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga Valga väärikate ülikooli loenguid kevadsemestril enam ei toimu. Ära jäävad ka...

Väärikate Ülikooli loengud sel kevadel ei jätku

Austatud Valga väärikate ülikooli õppurid! Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga Valga väärikate ülikooli loenguid kevadsemestril enam ei toimu. Ära jäävad ka...

Alates neljapäevast, 7. maist on Valga vallavalitsuse otsusega avatud Valga valla avalikuks kasutamiseks mõeldud spordi- ja mänguväljakud. Kasuta vastutustundlikult, hoia korda...

Spordi- ja mänguväljakud on avatud!

Alates neljapäevast, 7. maist on Valga vallavalitsuse otsusega avatud Valga valla avalikuks kasutamiseks mõeldud spordi- ja mänguväljakud. Kasuta vastutustundlikult, hoia korda...

Valga Vallavalitsuse 06.05.2020 istungil otsustati Eraldada : 1. Reservfondist ehitus- ja planeerimisteenistusele 4920 eurot J. Kuperjanovi tn 14 kinnistul asuva J. Kuperjanovi tn 12...

Valga Vallavalitsuse 06.05.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 06.05.2020 istungil otsustati Eraldada : 1. Reservfondist ehitus- ja planeerimisteenistusele 4920 eurot J. Kuperjanovi tn 14 kinnistul asuva J. Kuperjanovi tn 12...

Koostöös konsultatsiooniettevõttega DD StratLab on koostamisel arenguplaanid Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse jaoks. Kaasame mõtete ja vastukaja saamiseks meile olulisi huvigruppe, kelle seas...

Küsitlusega kogutakse ideid kultuurivaldkonna arendamiseks

Koostöös konsultatsiooniettevõttega DD StratLab on koostamisel arenguplaanid Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse jaoks. Kaasame mõtete ja vastukaja saamiseks meile olulisi huvigruppe, kelle seas...

Valga vallavalitsus ootab 20. maiks 2020 projekte kultuuritöö korraldamiseks ja kogukonna arendamiseks. 30. aprillil võttis Valga Vallavolikogus vastu määruse „Kultuuritegevuse ja kogukonna...

Vallavalitsus ootab kogukonna arendamise ja kultuuritöö toetuse taotlusi

Valga vallavalitsus ootab 20. maiks 2020 projekte kultuuritöö korraldamiseks ja kogukonna arendamiseks. 30. aprillil võttis Valga Vallavolikogus vastu määruse „Kultuuritegevuse ja kogukonna...

Valitsus kiitis e-istungil heaks määruse, millega kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ja hindamise korraldus 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal. Määrus näeb ette, et üldjuhul...

Käesoleval ja järgmisel õppeaastal ei ole lõpueksamid kohustuslikud

Valitsus kiitis e-istungil heaks määruse, millega kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ja hindamise korraldus 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal. Määrus näeb ette, et üldjuhul...

Alates 8. maist saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla...

Toetuse saajate ring ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks laieneb

Alates 8. maist saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla...

Valga Vallavalitsuse 19. nädala eelinfo (04.05.2020-10.05.2020): Esmaspäev, 4. mai - kell 09.00 Infotund vallavalitsuse nõupidamisteruumis. Osalevad vallavalitsuse liikmed. -...

Valga Vallavalitsuse 19. nädala eelinfo

Valga Vallavalitsuse 19. nädala eelinfo (04.05.2020-10.05.2020): Esmaspäev, 4. mai - kell 09.00 Infotund vallavalitsuse nõupidamisteruumis. Osalevad vallavalitsuse liikmed. -...

Valga vallavolikogu 30.04.2020 istungil otsustati: Garanteerida: „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" raames 2020 aasta taotlemisõigusega projektide eelvooru...

Valga Vallavolikogu 30.04.2020 istungi kokkuvõte

Valga vallavolikogu 30.04.2020 istungil otsustati: Garanteerida: „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" raames 2020 aasta taotlemisõigusega projektide eelvooru...

Seoses eriolukorraga on Valga vallavolikogu ja vallavalitsus arutanud vajadust vabastada lasteaias käivate laste vanemad lasteaia kohatasude maksmisest. Neljapäeval toimunud vallavolikogu...

Vallavolikogu otsus vabastas vanemad lasteaedade kohatasudest augusti lõpuni

Seoses eriolukorraga on Valga vallavolikogu ja vallavalitsus arutanud vajadust vabastada lasteaias käivate laste vanemad lasteaia kohatasude maksmisest. Neljapäeval toimunud vallavolikogu...

  Puudega lapse toetust laiendatakse harvikhaigusega lastele ...

1. maist jõustuvad seadusemuudatused lihtsustavad puuetega inimeste asjaajamist

  Puudega lapse toetust laiendatakse harvikhaigusega lastele ...

Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada...

Kuni 4. maini saab taotleda KredExist lasterikaste perede toetust

Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada...

Kolmapäeval, 29. aprillil on raadio Ruut FM saates "Valgalase pooltund" külas Valga valla keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann. Räägitakse iga-aastasel teemal: kevadisest suurpuhastusest ja kuhu...

Saates "Valgalase pooltund" on teemaks kevadine suurpuhastus ja jäätmekäitlus

Kolmapäeval, 29. aprillil on raadio Ruut FM saates "Valgalase pooltund" külas Valga valla keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann. Räägitakse iga-aastasel teemal: kevadisest suurpuhastusest ja kuhu...

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur teatas, et lasteaed Kaseke on omandanud kvaliteedimärgise. Just selline rõõmus sõnum jõudis lasteaednikeni möödunud nädalal. Mis see tähendab? Nimetatud...

Lasteaiale Kaseke omistati taas SA Arcimedes kvaliteedimärgis

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur teatas, et lasteaed Kaseke on omandanud kvaliteedimärgise. Just selline rõõmus sõnum jõudis lasteaednikeni möödunud nädalal. Mis see tähendab? Nimetatud...

Täiendatud: Tingitult kaevetöödel ilmnenud projektivälistest ootamatustest pikeneb liikluskorralduse muudatus Puistee tänaval. Tööde teostamise tähtaeg on neljapäev, 7. mai kell 18.00. ...

Lammutustööd muudavad liikluskorraldust

Täiendatud: Tingitult kaevetöödel ilmnenud projektivälistest ootamatustest pikeneb liikluskorralduse muudatus Puistee tänaval. Tööde teostamise tähtaeg on neljapäev, 7. mai kell 18.00. ...

Valitsus kiitis eile kabinetinõupidamisel heaks COVID-19 lisaeelarvega ettenähtud vahendite kasutuselevõtmiseks vajalikud määruste kavandid, millega toetatakse kiire interneti püsiühenduse...

Riik toetab täiendavalt kiire interneti viimist maapiirkondadesse

Valitsus kiitis eile kabinetinõupidamisel heaks COVID-19 lisaeelarvega ettenähtud vahendite kasutuselevõtmiseks vajalikud määruste kavandid, millega toetatakse kiire interneti püsiühenduse...

Foto: Üraskikahjustusega mets/RMK   RMK teavitab Valga vallavalitsust ja kogukondasid, et algasid tööd laienevate üraskikahjustuste ohjamiseks. Praegu teostatakse metsakaitselisi...

Tööd kuuse-kooreüraski tõrjeks on käimas ka Valga valla territooriumil

Foto: Üraskikahjustusega mets/RMK   RMK teavitab Valga vallavalitsust ja kogukondasid, et algasid tööd laienevate üraskikahjustuste ohjamiseks. Praegu teostatakse metsakaitselisi...

Valga Vallavalitsuse 18. nädala eelinfo (27.04.2020-03.05.2020) Esmaspäev, 27. aprill -kell 9.00 Infotund vallavalitsuse nõupidamisteruumis. Osalevad vallavalitsuse liikmed. ...

Valga Vallavalitsuse 18. nädala eelinfo

Valga Vallavalitsuse 18. nädala eelinfo (27.04.2020-03.05.2020) Esmaspäev, 27. aprill -kell 9.00 Infotund vallavalitsuse nõupidamisteruumis. Osalevad vallavalitsuse liikmed. ...

  1. Teenuse objektiks on koduloomade varjupaigateenuse osutamine Valga valla haldusterritooriumil (edaspidi Teenus). 2. Teenuse osutaja peab lähtuma oma tööde ja teenuse...

Valga vallavalitsus ootab hinnapakkumisi koduloomade varjupaigateenuse osutamiseks Valga vallas

  1. Teenuse objektiks on koduloomade varjupaigateenuse osutamine Valga valla haldusterritooriumil (edaspidi Teenus). 2. Teenuse osutaja peab lähtuma oma tööde ja teenuse...

Valga vallavalitsus kuulutab välja hanke Valga valla teede pindamiseks 2020. aastal. Hanke tingimustega saab tutvuda riigihangete registris:...

Valga vallavalitsus kuulutab välja hanke teede pindamiseks

Valga vallavalitsus kuulutab välja hanke Valga valla teede pindamiseks 2020. aastal. Hanke tingimustega saab tutvuda riigihangete registris:...

Näitan: 41-60
Elemente lehe kohta 20
of 119