UUDISED JA TEATED

Valgas arutleti maksude teemal

Valga vallavalitsust külastasid täna Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna töötajad, kes ringreisil Eestimaa eri paikades tutvuvad kohalike oludega. Erilist huvi pakkusid külalistele regionaalsed küsimused ning haldusreformist saadud kogemused.

Valga vallaks ühinemisest andis ülevaate jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasya Kikkas, kelle sõnul nõuab iga suur muutus harjumist. "Esimene liitumisjärgne aasta oli keeruline ning aega muutuste läbiviimiseks oli vähe. Tänaseni on suured erinevused linna ja maa ootustel ning vajadustel. On ka ootus, et nüüd tehakse rohkem kui kunagi varem – seda hoolimata asjaolust, et reformi peamiseks eesmärgiks oli kokkuhoid," rääkis Kikkas. Kantselei juhi hinanngul on palju aega nõudnud dokumentatsiooni uuendamine ja arhiivide koondamine ning korrastamine. Kuna omavalitsusele tulid üle ka maavalitsuse kohustused, on töökoormus suur. Esimesed neli liitumisjärgset aastat on paratamatult üleminekuaeg, tehtud otsused tuleb mõne aja pärast üle vaadata ning kohaneda tegelike vajadustega, arvas ka Valga vallavolikogu liige Ivar Unt.

Arutluse alla tulid sotsiaalmaksu- ja pensionisüsteem, samuti Valga haigla ja meditsiiiniteenuste rahastamine.  Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro sõnul on oluline riigi ja kohalike omavalitsuste vaheline usaldus. "Vaja on, et riik mõistaks, et piirkonnad oskavad rahaga ümber käia," rääkis Oro. Rääkides erinevatest võimalustest omavalitsuse tulubaasi kasvatamiseks tuli jutuks pensionisüsteem ja tasandusfondi remont. Ivar Undi sõnul peaks kaaluma ka mitteresidentide tulu laekumist kohalike omavalitsuste tulubaasi. "Kaaluda võiks vastava erisuse tegemist piirialadele, nagu Valga ja Narva," arvas Unt.

Rahandusministeeriumi esindajate külaskäik langes kokku riigiametnike Kagu-Eesti välitööde nädalaga, mil riigi esindajad kohtuvad kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja erinevate huvigruppidega senisest tõhusama dialoogi ja sidusama koostöö juurutamiseks.