UUDISED JA TEATED

Suurjäätmete (vana mööbli) kogumisringi korraldamisest Valga vallas

Mõned päevad tagasi teavitasime Valga valla elanikke Valga valla Facebooki ja kodulehekülje kaudu, suurjäätmete kogumisringi korraldamisest Valga valla maapiirkondades (endises Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallas). Arvestades viimaste päevade telefonikõnede hulka ning infopäringuid seoses kogumisringi korraldamisega, soovime üle korrata mõned olulised detailid:

  • Valga Vallavalitsus ei korralda tasuta n.ö prügi (segaolmejäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete ja muude jäätmete) kogumist elanikelt, vaid tegemist on suurjäätmete (s.t. eelkõige vana mööbli) kogumisega, millega võimaldame ka maapiirkonnas elavatel isikutel lihtsustada suurjäätmete ära andmist.

Valga valla elanikud saavad Valga jäätmejaama ära anda tasuta suurjäätmeid Valga jäätmejaama lahtioleku aegadel s.t. suurjäätmeid saavad Valga valla elanikud viia jäätmejaama ka kogumisringi välistel aegadel. Vaatamata eriolukorra lõppemisele soovime aga üle korrata, et jäätmejaamas jätkatakse esialgu teenindamist 1 klient korraga või vastavalt olukorrale. Seetõttu võib jäätmete ära andmiseks kuluda tavapärasest rohkem aega. Võimaluse korral tuleb hoida jäätmejaama töötajatest distantsi vähemalt 2 m.

Valga valla elanikud saavad Valga jäätmejaamas aastaringselt tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud:

  • Sõiduauto rehve (8 tk aastas). Kui mõnel isikul on sõiduauto rehve rohkem kui 8, siis saab ka rohkem rehve korraga üle anda isiku kohta. Selleks, tuleb aga Rehviringlust eelnevalt teavitada ning saada vastav saatekiri. Lisainfo:  https://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused
  • Olmeelektroonikat ja kodutehnikat
  • Ohtlikke jäätmeid (nt: patareid, akud, päevavalgustid, olmekeemia jäägid, pestitsiidid jne)
  • Suurjäätmeid (vana mööbel)
  • Pakendijäätmeid (paber/papp, segapakend, klaaspakend)

Muude jäätmete üleandmine toimub kehtestatud hinnakirja alusel.  Jäätmejaama hinnakirjaga on võimalik tutvuda siit: https://www.valga.ee/documents/17893995/23801045/J%C3%A4%C3%A4tmejaama.hinnakiri.pdf/5391a874-c991-4d1a-9d93-2e993130888a Valga linnas asub jäätmejaam aadressil Võru tn 109c, mis on avatud eriolukorrast tingituna E-R kl 11.00-17.00 ning L kell 9.00-14.00.

Palume mõistvat suhtumist ning kasutada loodud võimalusi sihtotstarbeliselt. Vaid sellisel juhul, saame ka tulevikus oma elanikele pakkuda täiendavaid võimalusi jäätmete ära andmiseks.  Maapiirkondadesse paigaldatavatesse kogumismahutitesse on keelatud panna muid jäätmeid. Sinna on lubatud panna vaid suurjäätmeid (vana mööbel). Samuti on sinna oodatud vaid kodumajapidamisest tekkinud suurjäätmed. Ettevõtlustegevuse tulemusena tekkinud suurjäätmed saab üle anda Valga jäätmejaama 100 eurot tonn (+km). Üks korralik ning jätkusuutlik ettevõte peaks arvestama oma äriplaani teostades ka jäätmete kõrvaldamise kuludega.

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann tel. 5860 1328 e-post: anni.teetsmann@valga.ee