UUDISED JA TEATED

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetuse infopäev tulekul!

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avab Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme III vooru 1.04-17.05.2021.
 
Taotleja võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.​
 
Infopäev taotlemisest huvitatud ettevõtjatele toimub veebiseminarina 15. aprillil 2021 kell 13:00. Registreeri infopäevale SIIN
 
🔹 Toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus on 50 000 eurot.
 
🔹 Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti abikõlblikest kuludest.
 
🔹 Taotleja taotlemisele eelnenud aasta müügitulu või bilansimaht peab olema vähemalt 10 000 eurot.
 
Projekti asukoht peab olema Valga, Võru või Põlva maakond. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise kuupäevast või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast ning lõpeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeva.
 
Toetuse saaja on kohustatud saavutama vähemalt ühe järgmistest väljundnäitajatest:
lisandunud on uus või oluliselt edasi arendatud toode või teenus;
on ellu rakendatud tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud arendused;
on ellu rakendatud väljatöötatud tootmise või teenusepakkumise automatiseerimise ja digitaliseerimisega seotud arendused.
Tegevuse elluviimise tulemusena peab toetuse saajal tekkima vähemalt 1 maakonna keskmisest kõrgema palgaga ametikoht.
 
Lisainfo: Ülle Vilo, ettevõtluskonsultant
tel 510 3254, e-post ylle.vilo@valgamaa.ee