UUDISED JA TEATED

Karula ja Taheva piirkonna külad osalevad koostöös Valga vallaga esimesel üle-eestilisel “Maal elamise päeval”

Laupäeval, 28. septembril 2019 toimub üle-eestiline maaelu väärtustav algatus "MAAL ELAMISE PÄEV". Tegemist on külastussündmusega, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, töökohtade, seltsitegevuse, vaba aja veetmise võimaluste ning pakutavate elukohtadega.

"Maal elamise päev" toimub omavalitsuse territooriumil ning on külastajate päralt 28. septembril ajavahemikus kell 11 – 16. Sel ajal on külastajatele avatud kohalikud koolid, lasteaiad, hooldekodud, huvialaringid, noortekeskused, külakogukonnad, seltsid, tööjõudu vajavad ettevõtted, vallamaja, teeninduspunktid jm. 

Maal elamise päeval osalevad Karula piirkonnast Kaagjärve Mõis, Kalde talu, Karula Vabatahtlik Tuletõrje Selts, Karula Hooldemaja, Lüllemäe raamatukogu, Karula Teeninduskeskus, Karula ANK, Karula Muinsuskaitse Selts, Lüllemäe Kultuurimaja, Lüllemäe Rahvaõpistu, SK Karula, Karula Terivse- ja Spordikeskus, Karula Maarja kirik, Lüllemäe Põhikool, OK Juku-Peedu ja piirkonna kodukohvikud. 

Taheva piirkonnast löövad kaasa ja avavad oma uksed SA Taheva Sanatoorium, Parmu Ökoküla, Hargla Jahiselts, Hargla kirik, Hargla Maakultuurimaja, Taheva Avatud Noortekeskus, Kotus, Taheva Valla Külade Selts, Hargla Kool, Hargla Kooli lasteaed, Hargla raamatukogu koostöös Varje Sootaki ja Indrek Harglaga, Valga Vallavalitsus, Saru Lauavabrik, Ööbiku Ürditalu ja Punda talu (kanuutamine).

Sündmuse eesmärgid:

  • anda ühiskonnale vahetum arusaam sellest, kuidas maal elatakse, töötatakse ja toimetatakse;
  • näidata, et maal saab elatist teenida mitmel viisil ega pea tegutsema vaid põllumajanduslikes valdkondades;
  • teadvustada, et maal tegustsemine on emotsionaalselt nauditav ja majanduslikult tulemuslik.
  • Kaugem eesmärk: Pikemas perspektiivis soovime koos muuta positiivsemaks maapiirkondade demograafilisi trende – vähem lahkujaid ja rohkem (tagasi)tulijaid
  • Esmane info sündmuse kohta Kodukandi kalendris kodukant.ee/sundmused/maal-elamise-paev/

Maal elamise päeva korraldamiseks on moodustunud korraldusrühm, mida koordineerib Eesti Külaliikumine Kodukant. Juhtrühma kuuluvad maaelu edendavad organisatsioonid: Eesti Leader Liit, liikumine "Maale elama", Eesti Maaeluvõrgustik, Maaeluministeerium, Rakvere Vallavalitsus jt. Lisaks on oma toetava õla alla pannud Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Allikas: https://kodukant.ee/sundmused/maal-elamise-paev/