UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga ja Valka volikogud kogunesid ühiskoosolekule

Esmaspäeval, 22. oktoobril kohtusid Valkas Valga Vallavolikogu ja Valka Kihelkonnaduuma ning pidasid ühiskoosoleku. Arutelu all senise koostöö olulisemad punktid ja tulevikuväljavaated, lähemalt räägiti piiriülese linnasüdame ehitamise kavast. Volikogud arutasid ka kaksiklinna turundamist ja kaubamärki.

Kohtumise avas tervitussõnadega Valga Vallavolikogu esimees Külliki Siilak, kes väljendas heameelt tihedate piiriüleste suhete üle. Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklise arvates ei saa kohtumise tähtsust alahinnata. "Esimest korda ajaloos toimub piiriülene volikogude ühiskoosolek. Loodan, et see on esimene paljudest kohtumistest, mis meie koostööd edasi viivad," sõnas Krauklis oma tervituses. Valga Vallavanem Margus Lepiku sõnul on koostöö Valkaga meie omavalitsusele võtmetähtsusega, mistõttu ei peaks suhtlus jääma ainult valitsuste või juhtide tasandile. "Ees ootavad mitmed kaalukad otsused, mille tegemisel vajame volikogude arvamust. Need suunavad meie võimalusi ja mõjutavad piirilinna tulevikku mitmete aastate jooksul," rääkis Lepik, kelle hinnangul peaksid Valga ja Valka edasi liikuma ühtse linnana.

Omavalitsusjuhid andsid koosviibijatele ülevaate koostööst haridus, kultuuri, spordi, majanduse ja arendustegevuse valdkondadest. Volikogu liikmetele tutvustati Valga ja Valka ühise piiriülese linnasüdame rajamise projekti ning selle raames planeeritavaid tegevusi. Tutvustati ka projekti turundusega seotud plaane, näiteks valmib nii Valga kui Valka piirkonda mitmes keeles tutvustav turismiinfo veebileht. Kõne alla kerkis kaksiklinna kaubamärgi küsimus. Projektiga tegelevad ametnikud selgitasid, et seni kasutusel olnud nimekuju Valga-Valka ei sobi hästi veebiturunduseks ning pakkusid linna tutvustamiseks välja kaubamärgi Walk.

Kaubamärgi küsimus tekitas volikogudes elava arutelu. Ühest küljest tõdeti, et Walk on lühike ja lööv nimi, mis on seotud linna ajalooga. Teisalt leiti, et Valga-Valka on juba pikalt kasutusel olnud ning inimesed on sellega harjunud. Kuna osutus, et tegemist on kaaluka otsusega, millel on linna arengule pikaajaline mõju, soovisid pooled küsimuse üle pikemalt järele mõelda ning kummagi volikogu täiskoosseisudes läbi arutada.