UUDISED JA TEATED

Valga valiti elamumajanduse pilootprojekti

Aktiivselt tühje maju lammutav Valga valiti riigi pilootprojekti, millega otsitakse lahendusi kahanevate linnade elamumajanduse probleemidele.

Rahandusministeerium viib läbi korterimajanduse näidisprojekti, millega testitakse läbi õiguslikud lahendused pooltühjades majades elavate inimeste ümberasustamiseks ning halvas seisukorras kortermajade lammutamiseks.

Sel nädalal andis halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi teada, et Valga on ühena kolmest Eesti omavalitsusest valitud projekti läbiviimiseks. „Usume, et koos Valga ja teiste projekti partneritega suudame välja töötada lahendusi, mis on abiks ka kohalikele omavalitsustele üle Eesti," kirjutas Uukkivi, kelle sõnul kavatsetakse projekti tulemusena koostada omavalitsustele juhendmaterjalid tühjenevate korterelamute probleemi lahendamiseks ning ettepanekud võimalike täiendavate toetusmeetmete ja seadusemuudatuste väljatöötamiseks.

Valga elanikkond on viimase 30 aasta jooksul vähenenud umbes kolmandiku võrra. Vähem inimesi tähendab ka väiksemat vajadust neid teenindavate hoonete ja eluruumide järele. Kuigi Valgas on viimastel aastatel aktiivselt üleliigseid maju lammutatud, on halvas seisukorras hooneid siiski liiga palju. „Lähiajal saame koostöös riigiga välja selgitada, kui palju ja millised korterid on Valgas asustamata ning luua strateegia, mida nendega teha. Pilootprojekti käigus loodame korda teha ühe kortermaja ja lammutada vähemalt kolm," rääkis Valga vallavanem Margus Lepik.

Pilootprojekti riigipoolne toetus on 210 000 eurot ning planeeritud tegevused viiakse läbi kahe aasta jooksul.