UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide koosolekud toimuvad 39. nädalal

Valga Vallavolikogu alaliste komisjonide koosolekud toimuvad septembris 39. nädalal.

 

ARENGU- ja MAJANDUSKOMISJON

Teisipäeval, 25.septembril 2018 algusega kell 12.00 Valga Raekojas.

PÄEVAKORRAS:

 

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-4/85

Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine.

Urmas Möldre

2.

OE 1-4/86

Kinnisasja omandamiseks loa andmine.

Urmas Möldre

3.

OE 1-4/87

Arvamuse andmine Tinu Liivakarjääri maavara kaevandamise loa L.MK/317363 muutmise taotluse ja korralduse eelnõu kohta.

Urmas Möldre

4.

OE 1-4/89

Jaanikese külas asuva Jaanikese motokompleksi krundi detailplaneeringu lõpetamine.

Lenna Hingla

5.

OE 1-4/90

Valga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.

Lenna Hingla

 

Kutsutud: vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Viktor Mägi, ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla

 

SOTSIAALKOMISJON

Teisipäeval, 25.septembril 2018 algusega kell 14.00  Valga Raekojas.

PÄEVAKORRAS:

 

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-4/79

Karula Hooldemaja põhimäärus.

Sirje Tann

2.

 

Muud küsimused.

Külli Laugesaar

 

Kutsutud: vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Jüri Konrad, sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, Karula Hooldemaja juhataja Sirje Tann

 

HARIDUSKOMISJON

Kolmapäeval, 26.septembril 2018 algusega kell 16.00 Valga Põhikoolis (Ruum 242, Kungla tn 16, Valga)

PÄEVAKORRAS:

 

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

kl 16.-16.30

 

Ringkäik/tutvumine koolihoonega.

 

1.

Kl 16.30

ME 1-4/84

Valga Põhikooli põhimäärus.

Hannely Luik-Stogov

 

Kutsutud: vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv, haridusspetsialist Ivi Tigane, Valga Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov

 

RAHANDUSKOMISJON

Neljapäeval, 27.septembril algusega kell 14.00  Valga Raekojas.

PÄEVAKORRAS:

 

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

  1.  

OE 1-4/86

Kinnisasja omandamiseks loa andmine.

Urmas Möldre

  1.  

Info

2.1 Valga valla 2018.a eelarve täitmisest seisuga 31.märts ja 30.juuni;

  1. Valga valla 2019.aasta eelarve koostamise põhimõtetest.

Imbi Rõivassepp

 

Kutsutud: vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Jüri Konrad, asevallavanem Kalmer Sarv, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp

39.nädalal koosolekut kokku ei kutsuta:

  • korrakaitsekomisjon
  • kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon

Revisjonikomisjoni järgmise koosoleku toimumise kohta antakse teada täiendavalt.