Valga Priimetsa Kooli renoveerimine nüüdisaegse õpikeskkonnaga kooliks

 

Projekti eesmärk ja tulemused: 
Valga Priimetsa Kooli tarbeks renoveeritakse nüüdisaegse õpikeskkonnaga kooliks Vabaduse 13 kinnistul asuvad hooned. Projekti tulemusel valmib renoveeritud koolihoone, mis vastab nüüdisaegse õpikeskkonna nõudmistele, rekonstrueeritakse õueala ja sisustatakse õppeklassid. Peale uue õppehoone valmimist lammutatakse vana õppehoone aadressil Kuperjanovi 99 ja ala haljastatakse.

 

Programm:
Meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevus "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020"

 

Fond:
Euroopa Regionaalarengu Fond

 

Projekti kestus:
Ajavahemik 15.05.2017 - 31.12.2019

 

Projekti eelarve:
3 924 700 eurot (sh toetus 3 335 995 eurot)

 

Juhtpartner:
Valga Vallavalitsus
 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Asevallavanem

Viktor Mägi

512 9829

viktor.magi@valga.ee

Kabinet 308