UUDISED JA TEATED

Vallas uuendatakse kanalisatsioonitorustikke ning tänavavalgusteid

20.11.2019

Tsirguliina elanikud saavad peagi liituda kanalisatsioonivõrguga, mille rajamiseks alustatakse suuremahulisi töid. Ehitusprojekti eesmärgiks on tõsta joogivee kvaliteeti, kontrollides veevõttu ning vähendades reoveest tulenevat koormust pinna- ja põhjaveele. Lisaks paigaldatakse veel Valga valla erinevate piirkondade küladesse Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste küladesse kaasaegsed LED-tehnoloogiaga ja säästlikud tänavavalgustused.  Read more »

Valga vallavolikogu järgmine istung toimub 22. novembril. Tutvu päevakorraga! 
Kas Valgas tuleks aastavahetusel ilutulestikku lasta? Anna oma arvamus!
Toimub ideekorje Valga valla ruumiliseks planeerimiseks. Täpsem info!
  Võimalus taotleda toetust ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks Valga linnas. Vaata täpsemalt!
Valga vald kuulutab välja hoonestusõiguse konkursi kahele uue Keskväljakuga piirnevale kinnistule. Täpsem info.