Valga valla kogukonna võrgustiku arendamine

 

Projekti eesmärk

Valga vallas on toimiv kogukonna võrgustik, mis aitab kaasa piirkonna arengule. Vallas on olemas võrgustik, kelle kaudu toimub kogukonna jaoks olulise info vahetus ja keda kaasatakse kogukonda puudutavate eelnõude, arengukavade ja planeeringute koostamisse. Toimub koostöö valla ja kogukonna vahel, mis aitab kaasa valla arengule.

Projekt sai positiivse otsuse Valgamaa Partnerluskogu meetmest „Valgamaa võrgustikud - võrgustike arendamine ja loomine".

Projekti rahastab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Leader meetme vahenditest.

Projekti tegevused

Toimub kaheksa kohtumist/ümarlauda, üks koolitus ja kolm õppereisi. Valmivad Valga valda ja piirkondi tutvustavad videoklipid. Soetatakse kaks pop-up telki ning videokonverentsi tehnika.

Projekti algus: 1.04.2020

Projekti lõpp: 4.12.2023

Täiendav info ja küsimused

Projektijuht kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru 766 9964, 5304 9805, marika.muru@valga.ee