15.01.24

Valga valla tuuleparkide kavandamiseks vajaliku eriplaneeringu menetluse võimestamine

Projekti number: 20.8.01.23-0011

Projekti algus ja lõpp: 17.11.2023-31.12.2025

Meede: Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel

Valdkond, millesse projekt panustab: Regionaalareng

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Toetuse toel on Valga vallal võimalik viia läbi sisukas ja hoogne eriplaneeringu koostamine ja selle juurde kuuluv keskkonnamõju strateegiline hindamine, et selgitada välja, kas ja millistel tingimustel on võimalik Valga vallas arendada tuuleparke. Planeeringuga otsitakse võimalikke asukohti tuuleparkide ja nende teenindamiseks vajaliku taristu ehitamiseks. Planeeringu koostamiseks, keskkonnamõjude hindamiseks ja menetluse korraldamiseks pannakse kokku professionaalne meeskond.

Projekti eesmärk ja tulemus: Eesmärk on jõuda 2026. aasta alguses tuulikute projekteerimise ja ehitamise faasi. Projekti tulemuseks on kehtestatud kohaliku omavalitsuse eriplaneering.

Projekti eelarve: abikõlblik kogumaksumus 123 300 eurot, projekti toetus (100%) 123 300 eurot

Projekti rahastus: Euroopa Liit Next Generation EU vahendid

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla, e-post lenna.hingla@valga.ee

Toimetaja: ELINA NAARIS