Valga vanalinna (8.kvartali) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks

 

Projekti eesmärk ja tulemused: 
Projekti eesmärgiks on Valga vanalinna rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks, rajatakse esindusväljak ja rekonstrueeritakse väljakut ümbritsevad tänavad. Projektiga muudetakse Valga kesklinn ettevõtjatele ja elanikele atraktiivsemaks.

 

Programm:
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede

 

Fond:
Euroopa Regionaalarengu Fond

 

Projekti kestus:
Ajavahemik 29.04.2016 - 15.12.2018

 

Projekti eelarve:
1 774 141,19 eurot (sh toetus 1 508 020,01 eurot)

 

Juhtpartner:
Valga Vallavalitsus

 

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Ettevõtluse spetsialist

Triin Roo

5349 8683

triin.roo@valga.ee

Kabinet 309