30.08.21

Valga Vallavalitsuse 25.08.2021 määrusega nr 10 (valimisjaoskondade moodustamise määrus) moodustati Valga Vallavolikogu valimisteks kuus valimisjaoskonda.

 

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  1. Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1, Valga linn, Valga vald, Valga maakond).
  2. Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Valga Raudteejaamas (Jaama pst 12,Valga linn, Valga vald, Valga maakond).
  3. Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Hargla Maakultuurimajas (Hargla küla, Valga vald, Valga maakond).
  4. Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Tsirguliina Rahvamajas (Tehase tn 2, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valga maakond).
  5. Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Õru Lasteaed-Algkoolis (Õru alevik, Valga vald, Valga maakond).
  6. Valimisjaoskond nr 6 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Karula teeninduskeskuses (Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond).

 

Hääletamise liigid valimisjaoskondades

  1. Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist ning vajadusel ka asukohas, haiglas ja ööpäevaringses hoolekandeasutuses hääletamist korraldab valimisjaoskond nr 1.
Kodus hääletamist korraldavad kõik jaoskonnad.