Valga Vallavolikogu

15. oktoobril 2017 toimusid Eestis kohaliku omavalitsuse volikogude valimised, kus Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade elanikud valisid ühinenud Valga vallavolikogu liikmed. 21. oktoobril kinnitati 27-liikmeline Valga vallavolikogu koosseis ja asendusliikmete järjekord ning uus volikogu kinnitas esimehe ja aseesimehed.

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Juhataja-referent

Ene Elango

766 1553

529 0353

kantselei@volikogu.valga.ee

Valga Vallavolikogu kantselei,
Kesk tn 11
Valga 68203 

Töötaja puhkusega seoses on kantselei suletud 9. juulist 13. augustini (kiireloomuliste küsimustega pöörduda: Alar Nääme, volikogu esimees, e-post: alar.naame@volikogu.valga.ee).

Volikogu tööd reguleerivad õigusaktid

Volikogu kantselei põhimäärus

Volikogu töökord

Volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord

Valga Vallavolikogu kontaktid

Ametniku nimi Valimisnimekiri E-post Telefon  
Alar Nääme Eesti Keskerakond alar.naame@volikogu.valga.ee 558 3735 esimees
Allain Karuse Eesti Keskerakond allain.karuse@volikogu.valga.ee 507 3000 aseesimees
Andres Illak Eesti Reformierakond andres.illak@volikogu.valga.ee 5343 2422 aseesimees
Külliki Siilak Eesti Keskerakond kylliki.siilak@volikogu.valga.ee 521 0752  
Vilju Arna Eesti Keskerakond vilju.arna@volikogu.valga.ee 557 8952  
Viktor Mägi Eesti Keskerakond viktor.magi@volikogu.valga.ee

5129829

 
Igor Jallai Eesti Keskerakond igor.jallai@volikogu.valga.ee 5663 4269  
Julja Belova Eesti Keskerakond julia.belova@volikogu.valga.ee    
Külli Laugesaar Eesti Keskerakond kylli.laugesaar@volikogu.valga.ee 520 7334  
Siiri Reiljan Eesti Keskerakond siiri.reiljan@volikogu.valga.ee 510 5466  
Ants Tiisler Eesti Keskerakond ants.tiisler@volikogu.valga.ee 5834 5921  
Ilmar Tõlner Eesti Keskerakond ilmar.tolner@volikogu.valga.ee 5340 8348  
Jüri Konrad Eesti Keskerakond juri.konrad@volikogu.valga.ee 523 5515  
Lauri Drubinš Eesti Reformierakond lauri.drubins@volikogu.valga.ee 512 4285  
Enno Kase Eesti Reformierakond enno.kase@volikogu.valga.ee 5134030  
Marek Käis Eesti Reformierakond marek.kais@volikogu.valga.ee 5330 7155  
Ivar Unt Eesti Reformierakond ivar.unt@volikogu.valga.ee
528 4217
 
Kalmer Sarv Eesti Reformierakond kalmer.sarv@volikogu.valga.ee    
Mart Vanags Eesti Reformierakond mart.vanags@volikogu.valga.ee 502 3853  
Vladimir Baranov Sotsiaaldemokraatlik Erakond vladimir.baranov@volikogu.valga.ee 506 3992  
Kalev Härk Sotsiaaldemokraatlik Erakond kalev.hark@volikogu.valga.ee 502 7768  
Jelena Jallai Sotsiaaldemokraatlik Erakond jelena.jallai@volikogu.valga.ee 5569 3883  
Kaupo Kutsar Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaupo.kutsar@volikogu.valga.ee 522 5863  
Rein Randver Sotsiaaldemokraatlik Erakond rein.randver@volikogu.valga.ee 501 9926  
Teresa Sale Sotsiaaldemokraatlik Erakond teresa.sale@volikogu.valga.ee 5386 6825  
Monika Rogenbaum Erakond Isamaa  monika.rogenbaum@volikogu.valga.ee 518 2380  
Tõnu Reinup Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
tonu.reinup@volikogu.valga.ee

5052427