5.07.22

Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset Valga valla hankekorda. Läbiviidavad riigihanked on leiatavad Riigihangete registrist.

Valga valla 2022. a hankeplaan 

 

Käimasolevad hanked

Hooldustehnika soetamine Jaanikese moto- ja vabaajakeskuselePakkumuste esitamise tähtaeg 14.07.2022 kell 12.00

Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi, võistlejate parkla ja parklavalgustuse ja elektriväljavõtte punktide ehitaminePakkumuste esitamise tähtaeg 18.07.2022 kell 12.00

Valga valla teede talvine hooldus 2022-2025Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.07.2022 kell 12.00

Valga ujula rekonstrueeriminePakkumuste esitamise tähtaeg 26.07.2022 kell 12.00

Valga linna avaliku bussiliiniveo teostamine 2023-2028Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.08.2022 kell 12.00

Valga Vabaduse tänava arhitektuurivõistlusPakkumuste esitamise tähtaeg 6.09.2022 kell 12.00

 

Teostatud hanked

Tänavapuude pügamine Valga linnas

Eakate ja puuetega inimestele lõunatoidu ostmine

Valga valla ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine 2022

Tambre tee säilituspindamine 

Tolmutõrje Valga valla kruusakattega teedel

Energiaauditi koostamine neljale Valga vallale kuuluvale hoonele 

Lasteaedade ruumide ümberehitamine

Kruusa vedu ja teede remontimine Valga vallas 2022 aastal

Lüllemäe Kooli lasteaia mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd

Valga valla kruusateede greiderdamine 2022. aastal

Suurjäätmete kogumisringi korraldamine Valga valla maapiirkondades

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Valga vallas

VIKP muuseumihoone (Pikk tn 16a) juurdeehituse ehitusprojekti koostamine

Hargla külaplatsi mänguväljaku projekteerimis- ja ehitustööd

Lüllemäe korvpalliväljaku asfaltkatte ehitamine

Jaanikese motokompleksi PVC halli projekteerimis- ja ehitustööd

Jaanikese motokompleksile teisaldatava piirdeaia  hankimine 

Karula Hooldemaja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine