Valga Vallavalitsuse hanked

Hangete läbiviimisel Valga vallas lähtutakse hankekorrast, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset hankekorda: Valga valla hankekord. Valga vallas läbiviidavad riigihanked leiab Riigihangete registrist. Käesoleva aasta kavandatavad hanked on leitavad Valga valla 2019. aasta hankeplaanist.

Käimasolevad hanked

Valga linnas E.Enno 28 ehitamine ja Uus 14 kortermaja rekonstrueerimine

Sisustuse soetamine Vabaduse 13 valmivasse koolihoonesse

Teostatud hanked 

Kungla 12 päevakeskuse sisustuse ostmine

Jaanikese motokompleksi topo-geodeetilise uuringu koostamine

Tänavapuude pügamine Valga linnas