Valga Vallavalitsuse hanked

Valga vallas kehtib uus hankekord, mis reguleerib nii vallavalitsuse kui hallatavate asutuste riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist. Kui varasemalt soetati vara või osteti teenuseid suuresti erinevatel alustel, sest lähtuti ühinenud valdades kehtinud kordadest või määrustest, siis peale haldusreformi vajas suurvald ühtset hankekorda: Valga valla hankekord. Valga vallas läbiviidavad riigihanked leiab Riigihangete registrist.

Käimasolevad hanked

Valga ujula laienduse ruumiprogrammi eskiislahenduse koostamine Lisa 1

Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine

Teostatud hanked

Valga Vallavalitsuse arhiiviruumi liikuvate riiulite ost ja paigaldus Lisa 1

Õru piirkonna talihoolduse hange Lisa 6

Taheva piirkonna talihoolduse hange Lisa 6 ja Lisa 7

Tõlliste piirkonna talihoolduse hange Lisa 6

Varjualuse ehitamine Tsirguliina kooli juurde

Valga linna jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine

Vahtra-Pikk tnv ristmiku rekonstrueerimine ja Vahtra tnv pikenduse ehitamine kuni Karja tänavani

Toogipalu kalmistu ühendusteede ja -radade ehitamine

Puuetega inimeste eluruumi füüsiline kohandamine aadressil Pikk 2a, Valga

Valgamaa Puuetega Inimeste Koja hoone drenaaži ja sademevee ehitustööd

Valga lasteaed „Walko" rekonstrueerimine

Lüllemäe kooli võimla rekonstrueerimine 

Tsirguliina mänguväljak

Tsirguliina keskkooli spordiruumi laiendamine

Valga vallametsa ümarpuidu väljavedu tähtajaga üks aasta (lisa väljaveokauguste tabel)

Valga Põhikooli osaline rekonstrueerimine ja laiendamine

Valga linnas asuvate vanade garaažide ja kuuride lammutamine

Laen Valga valla 2018. aasta eelarve investeeringute finantseerimiseks

Ehitusprojektide ekspertiisi tellimine

Valga valla tänavate remont 2018. a.

Valga lasteaed Buratino ehitusprojekti koostamine hoonete energiatõhusamaks muutmiseks

Lüllemäe mänguväljaku ehitamine

Elektrienergia ostmine

Karula piirkonna teede lumetõrje 2018 ja 2019

Laen summas 400 000 eurot Lüllemäe keskuse hoone rekonstrueerimiseks

Hargla külaplatsile matkajatele puhkekoha rajamine

Hargla külaplatsi edasiarendamine

Välijõusaali seadmete paigaldamine Laatresse, Sooru ja Tsirguliina

Kooli 2a fassaadi soojustamine

Õru korterelamute katuste renoveerimise projekteerimine ja ehituse peatöövõtt

Lüllemäe keskuse hoone rekonstrueerimine