Avatud valitsemise tegevuskava koostamine Valga vallas

Riigi Tugiteenuste Keskus rahuldas  Valga Vallavalitsuse taotluse „Avatud valitsemise tegevuskava koostamine Valga vallas".

Projekti kogumaksumuseks on 11 427,50 eurot, millest toetus moodustab maksimaalselt  9713,38  eurot. Tegevuste eesmärgiks on kaasa aidata avatud ja kogukondi kaasava valitsemise arengule Valga vallas, mille tulemusena suureneb vallavalitsuse ametnike, töötajate ja volikogu liikmete teadlikkus avatud valitsemise põhimõtetest, mille järgimine tagab elanike tõhusama kaasatuse ja info parema kättesaadavuse otsuste kujunemisest.

Projekti jooksul on plaanis läbi viia seminar-koolitus Valga Vallavalitsuse ametnike, töötajate ja volikogu liikmete teadlikkuse suurendamiseks ja ühise arusaama tekitamiseks avatud valitsemise põhimõtetest ja konkreetsetest tegevustest nende rakendamiseks. Valga valla erinevates piirkondades viiakse läbi kogukonna kokkusaamised, et välja selgitada inimeste ootused ja soovid, kuidas kodanikke kaasata valla juhtimisse ja kuidas muuta valitsemine avatumaks. Toimub õppereis teistesse omavalitsustesse, et vahetada kogemusi avatud valitsemise, kogukonna kaasamise ja avalike teenuste delegeerimise valdkonnas.

Projekti tulemusena valmib valla ja kogukonna koostööna Valga valla avatud valitsemise tegevuskava, mille elluviimine aitab korraldada kohalikku elu senisest paremini, kaasavalt ja läbipaistvalt.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.