6/2/22

 

Hargla avaliku mänguväljaku rajamine

 

Eesmärk

Hargla külaplatsile on rajatud välimänguväljak noortele, mis pakub mitmekülgseid tegevusvõimalusi nii suurematele kui väiksematele vabas õhus viibijatele.

Tegevused

Projekti elluviimisel rajatakse Hargla külaplatsile laste mänguväljak, mis sisaldab endas erinevaid kiikusid, korvpallistatiivi, liivakasti ning väikest mängulinnakut koos liumäega.

Tulemused

Projekti toel on Hargla elukeskkond muutunud atraktiivsemaks.

Projekti rahastajad ja eelarve

Projekti kogumaksumus on 14 812 eurot, sealhulgas Leader meetme toetus on 11 999,71 eurot. Investeeringut on toetatud EAFRD MAK 2014–2020 Leader-meetme raames ja Valgamaa Partnerluskogu poolt. Omafinantseeringu tagab Valga Vallavalitsus.

 

Projekti algus: 25.05.2022

Projekti kestus: kuni kaks aastat

 

Projektiga tegelevad

Marika Muru – kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Merje Ilves– projektijuht