Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastani 2025

Valgamaa omavalitsused on omavahel tihedalt seotud mitmes sh jäätmehoolduse valdkonnas. Omavalitsuste vahel toimub tööjõu liikumine, piirkonna koolides õpib naaberomavalitsuste lapsi ning loomulikult ületavad ettevõtete tegevused nii valdade kui maakonna halduspiire. Jäätmehoolduse edasise arendamise planeerimiseks vaadeldakse Valgamaad tervikuna – maakond moodustab nii territoriaalselt kui rahvaarvu poolest optimaalse suurusega korraldatud jäätmeveo piirkonna. Lisaks toimub aktiivses koostöös olemasolevate jäätmejaamade haldamine ja kasutamine.

Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekava on koostatud arendamaks jäätmehooldust Valga maakonnas aastani 2025, järgides sealhulgas keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, jäätmetekke vähendamist, optimaalset sorteerimist, jäätmete taaskasutust ning keskkonnateadlikkust. Valgamaa jäätmekava kavandab Valgamaa omavalitsuste (haldusreformi eelsed: Tõrva ja Valga linna ning Helme, Hummuli, Karula, Otepää, Palupera, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade) ühtset jäätmehooldust

Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekavaga on võimalik tutvuda siinvõi Riigi Teatajas.